Home VestiEkonomija Delhaize Group bi do 2020. mogla da bude lokalni lider na tržištima na kojima posluje

Delhaize Group bi do 2020. mogla da bude lokalni lider na tržištima na kojima posluje

by bifadmin

Osma godišnja procena napretka održivog razvoja za 2014. prikazuje kako se Delhaize Group kreće ka “Supergood” poslovanju, ostvarenju ambicije da bude lokalni lider održivog razvoja na svim tržištima na kojima posluje do 2020. godine. Pored objedinjenih infromacija za grupu, izveštaj obuhvata detaljna poglavlja o svakoj od kompanija Grupe koje posluju u Severnoj Americi, Evropi i Indoneziji.

Među postignućima održivog razvoja u 2014. godini širom Grupe bili su:

Hranljiva vrednost privatnih robnih marki
• U Delez Amerika, 35% prodaje privatnih robnih marki činili su proizvodi sa unapređenom nutritivnom vrednošću (zaradivši barem jednu „Zvezdu vodilju“ (Guiding Star).
• Za 1.500 proizvoda privatnih robnih marki u Delez Belgija unapređene su recepture kako bi im se poboljšao ukus i hranljiva vrednost.

Održivi plodovi mora
• 100% proizvoda morske hrane privatnih robnih marki u Delez Amerika mogu se pratiti do mesta ulova ili ribnjaka iz kojih potiču.
• Delez Belgija je povećala svoju posvećenost održivom nabavljanju morske hrane i na putu je da za 80% plodova mora dobije sertifikat Marine Stewardship Council (MSC) do 2020. godine
• Alfa Beta u Grčkoj i Super Indo u Indoneziji napravili su svoje planove za praćenje i generisanje održivih izvora morske hrane.

Smanjenje otpada
• Ukupna stopa reciklaže na nivou Grupe za sve kompanije u Evropi i Severnoj Americi povećana je na 58% u korak sa ciljem da se dosegne 80% do 2020. godine
• Hannaford (Delez Amerika) je skrenula sa puta deponije 57 miliona kilograma otpada, sprečavajući emisiju 195 miliona kilograma gasova koji stvaraju efekat staklene bašte i time uštedivši 13,2 miliona evra kompaniji

Donacije hrane
• Kompanije koje posluju u okviru Grupe su u prošloj godini bankama hrane donirale ukupno 27.000 tona viška hrane.
• Food Lion (Delez Amerika) je u partnerstvu sa Feeding America lansirao Food Lion Feeds, ambiciozan program koji treba da do 2020. godine obezbedi 500 miliona obroka ljudima kojima je to potrebno. U prvih godinu dana programa Food Lion Feeds obezbeđeno je više od 40 miliona obroka za pomoć gladnima.
• Delez Belgija je vodila jednogodišnju kampanju među kupcima „Poštovanje hrane” (Food Respect) da bi se podigla svest o rasipanju hrane i načinima kako da se smanji bacanje hrane kod kuće.
• Alfa Beta (Grčka) i Delez Belgija su proširile svoje programe dobrotvornog davanja hrane, te su povećale količine donirane neprodate sveže hrane.

Zdravi stilovi života
• U Delez Amerika, 12.000 povezanih društava je uključilo svoje zaposlene u program „Znaš svoje brojeve“, koji nudi proaktivno praćenje važnih podataka o zdravlju.
• Nekoliko poslovnih kompanija ponudilo je svojim zaposlenima besplatne ili jeftinije medicinske preglede i savete o ishrani. Delez Srbija obezbedila je besplatne mamografske preglede za svoje zaposlene.
• Novi Upravni odbor oformljen je da bi se dale smernice u pristupu koji se odnosi na raznolikosti i inkluziju na nivou Grupe. Svaka kompanija koja sada posluje u okviru Grupe definisala je planove i posvećena je unapređenju raznolikosti i inkluzije do 2020. godine

Emisija gasova koji stvaraju efekat staklene bašte
• Grupa je nastavila da smanjuje apsolutnu i relativnu emisiju gasova koji doprinose stvaranju efekta staklene bašte kako bi ostvarila cilj od 20% redukcije emisija do 2020. godine.
• Emisije koje se dovode u vezu sa rashladnim fluidima nastavile su da se smanjuju kroz bolju kontrolu curenja fluida i većom primenom tehnologija za rashlađivanje koje se zasnivaju na ugljen-dioksidu.

Pročitajte i ovo...