/ Vesti / Kreditni rejtig Srbije B plus
BiF Analize Čitajte B&F online

Kreditni rejtig Srbije B plus

This post has already been read 1005 times!

Američka rejting agencija Fič (Fitch) potvrdila je kreditni rejting Srbije B plus sa stabilnim izgledima, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Skala kreditnog rejtinga agencije Fič kreće se od najvišeg AAA do najnižeg D, a rejting B koji ima Srbija je ispod investicionog nivoa.

Kako se navodi na sajtu NBS, zadržavanju rejtinga, prema oceni agencije Fič, doprinelo je pre svega dosledno sprovođenje mera fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi dogovorenih sa Međunarodnim monetarnim fondom (IMF), što potvrđuju i fiskalni podaci od početka godine.

Dodatno, prema proceni rejting agencije, fiskalni deficit će i u narednim godinama imati trend smanjenja, a kao rezultat toga se očekuje i pad javnog duga od 2017. godine.

Procenjuje se da je Srbija i dalje osetljiva na eksterne šokove, ali se ističe da je deficit tekućeg računa skoro u celosti pokriven stranim direktnim investicijama.

Kada je reč o kretanju ekonomske aktivnosti, Fič rejtings očekuje da će mere fiskalne konsolidacije imati kratkoročne negativne efekte na domaću tražnju, dok se pozitivan doprinos očekuje od spoljne tražnje.

Dodatno, navodi se da rizik naviše predstavlja ponovno pokretanje proizvodnje u železari.

Fič rejtings smatra da je srpski bankarski sektor likvidan i adekvatno kapitalizovan.

Konstatovano je da određeni rizik potiče od udela grčkih banaka u domaćem bankarskom sistemu, ali i da one imaju status domaćih pravnih lica što zajedno sa preventivnim merama Narodne banke Srbije, predstavlja svojevrsnu branu od prelivanja negativnih efekata u slučaju eventualnog izlaska Grčke iz zone evra.

Izvor: Beta

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close