Home VestiIT i nauka ICT menja način funkcionisanja saobraćaja u gradovima

ICT menja način funkcionisanja saobraćaja u gradovima

by bifadmin

Danas u gradovima živi više od polovine svetskog stanovništva, a ICT predvodi promene mnogih aspekta gradskog života koje uključuju i nove pristupe u gradskom saobraćaju.

Razvitak gradova podrazumeva i niz socijalnih, ekonomskih i ekoloških izazova, vršeći pritisak na infrastrukturu, prirodne sisteme i socijalne strukture. Međutim, kako se izazovi urbanizacije ukrštaju sa ICT mogućnostima, moguća rešenja bi poboljšala živote milijardi ljudi.

“Baš kao što je London prepoznatljiv po železnici, a Los Anđeles po autoputevima, tako se ICT pojavila kao sila preobražaja, konfigurišući formu i ulogu gradova širom sveta,” piše Kolin Toh, rukovodilac ICT infrastrukture u Ericssonovom odeljenju posvećenom transportu.

Saobraćaj je glavna oblast transformacije društva. Mobilna tehnologija omogućava viši stepen međusobne povezanosti. Podaci koji se prenose pomoću senzora vozila mogu biti udruženi sa podacima koji se prenose pomoću semafora i kamera. Pošto raspolažu ogromnom količinom analitičkih rešenja, javne vlasti su postale mnogo sposobnije, kao nikad pre ne samo kada je reč o dugoročnom planiranju već i kada se radi o promenama u saobraćajnim tokovima i javnim servisima.

Osim toga, ogromna količina privatnih podataka i njihova dostupnost javnom saobraćaju koje omogućavaju javne službe stvorilo je digitalno tržišno mesto za aplikacije koje su povezane sa transportom i koje se sve više razvijaju.

ICT takođe izaziva mnoge korenite promene u stavovima ljudi kada je reč o saobraćaju i privatnom vlasništvu, stavljajući naglasak na opremu, a ne na privatno vlasništvo. Jedna od najzanimljivijih promena u saobraćaju jeste dugme za automtsku vožnju u automobilskoj industriji.

“Pre samo nekoliko godina, auto bez vozača je smatran naučnom fantastikom ,” kaže Tom. Ali danas, mnoge glavne automobilske idustrije imaju u svom programu prevozna sredstva koja upravljaju samostalno, bez vozača.

Vodeći predstavnici se zalažu za premeštanje svoje poslovne ponude sa jednog od najprodavanijih automobila ka obezbeđivanju službi za transport.

Potencijalni uticaj transformisanog gradskog saobraćaja je dugoročan. Gužva u saobraćaju košta 130 milijardi eura godišnje samo u Evropi, a drumski saobraćaj omogućava 20% sveukupnog zagađenja kontinenta usled emisije ugljen-dioksida. Materijalni troškovi su još veći sa približno oko 1.3 miliona žrtava koje godišnje poginu na drumovima širom sveta. Ukoliko trenutni uslovi potraju, očekuje se da će broj žrtava znatno porasti.

Manje privatnih saobraćajnih sredstava kao ukupan zbir ovih promena takođe ima ogromne koristi za posao. Sa manje zakrčenim putevima i decentralizovanom distributivnom mrežom (takođe omogućenom od strane ICT), poslovni saobraćaj postaje jeftiniji i efikasniji.

Kompanija Erikson igra važnu ulogu u ovim promenama, predvodeći promene zahvaljujući stručnosti u mobilitiju, širokopojasnom internet i cloud rešenjima.

“U našem pametnom sistemu za transport, na primer, mi povezujemo sistem za transport sa ICT infrastrukturom, stvaramo novac zahvaljujući Transport Transaction i uvodimo promene u Traffic Management,” kaže Toh.

ITC u transportu je kao ekosistem, on nije sistem sam za sebe. Mi udružujemo različite industrije sa fabričkom proizvodnjom, javne vlasti, private prevoznike, čak i male, brze ICT korisnike.
Samostalni i međusobno povezani transportni ekosistem mogao bi značajno da smanji trenutno opterećenje izazvano saobraćajem i da stvori mnoge ekološke, socijalne i ekonomske koristi za buduće generacije.

Pročitajte i ovo...