Home VestiEkonomija Erste Bank a.d. Novi Sad: U 2016. godini uvećani krediti stanovništvu i privredi za više od 17%

Erste Bank a.d. Novi Sad: U 2016. godini uvećani krediti stanovništvu i privredi za više od 17%

by bifadmin

Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 14,1% u odnosu na kraj 2015. godine i iznose 37,6 milijardi dinara, dok su depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 16,6% i iznose 50,9 milijardi dinara, kažu u Erste Banci.

Krediti pravnim licima viši za 19,6% u odnosu na kraj 2015. godine i iznose 59,3 milijardi dinara. Istovremeno, depoziti pravnih lica su smanjeni za 9,8% i sada iznose 23,9 milijardi dinara.

Dobit od kamata je viša za 10,5% u odnosu na isti period 2015. godine i iznosi 5.823 miliona dinara, dok je dobit od naknada i provizija niža za 11,6% i iznosi 1.458 miliona dinara.

Neto dobit na kraju 2016. godine iznosi 2.065 miliona dinara, što je za 73,6% bolji rezultat u odnosu na isti period 2015. godine.

Bilansna suma uvećana je za 21,6%, sa 117,5 milijardi dinara na kraju 2015. godine na 142,9 milijardi dinara na kraju 2016. godine, kaže se u saopštenju Erste Bank a.d. Novi Sad. Adekvatnost kapitala banke iznosi 16,27%, a njen NPL racio na kraju 2016. značajno je ispod tržišnog proseka i iznosi 6,7%.

„U 2016. godini povoljno tržišno okruženje klijenti su iskoristili za nove investicije, što je sa naše strane podržano povećanim kreditiranjem, naročito u segmentu rada sa privredom. Što se tiče stanovništva, u toku 2016. godine bila je primetna povećana potražnja za kupovinom stanova, i stambeni krediti zabeležili su rast u
volumenima za čak četvrtinu. Dodatno, pokretanjem programa „Korak po korak“, kroz koji smo omogućili finansiranje ali i edukativnu i mentorsku pomoć socijalnim preduzećima, startapovima kao i početnicima u biznisu, pružamo podršku za kreiranje novih radnih mesta i napredak društva u celini“ izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Pročitajte i ovo...