Home TekstoviB&F Plus Najčešće greške MSP u upravljanju finansijama: Ne razumem, kakve veze ima…

Najčešće greške MSP u upravljanju finansijama: Ne razumem, kakve veze ima…

by bifadmin

Mada često gurnuti u drugi plan i tretirani kao puki trošak, finansije i računovodstva u razvoju MSP imaju ključnu ulogu. Na internet stranicama i društvenim mrežama može se meriti popularnost nekog proizvoda, ali ocenu njegove isplativosti, na kraju, daje isključivo računovodstvo.

Razvojem interneta i komunikacije na društvenim mrežama nameće se utisak da je dobro osmišljeni marketing presudniji za uspešan preduzetnički početak i razvoj od svih drugih funkcija u preduzeću i zanemaruje činjenica koliko je za ukupne rezultate u privređivanju malih i srednjih preduzeća značajno upravljenje tokovima novca i planiranje poreskih obeveza. Rizici su tim veći, što je većina vlasnika takvih firmi i inače sklona da na računovodstvo gleda kao na administrativnu obavezu i neizbežan trošak, naročito kad se porede sa onima koji posluju u sivoj zoni.

Shodno takvom stavu, finansije i računovodstvo su u organizaciji manjeg preduzeća po pravilu svedeni samo na neophodne funkcije, uz minimum troškova kako bi se ispunila zakonska obaveza za izveštavanjem. To je strateški pogrešan pristup, koji najčešće proizilazi iz nedovoljnog poznavanja kakve sve mogućnosti može da pruži dobro računovodstvo, naročito u pogledu rasta. Većina vlasnika MSP, naime, u mnoštvu svakodnevnih obaveza ne izdvaja dovoljno vremena, a često nema ni dovoljno znanja za odgovarajuće razumevanje finansijskih podataka koji su im prezentovani.

Najpopularnije ne znači i najprofitabilnije

Prva asocijacija na finansije i knjigovodstvo je vođenje evidencije o ostvarenom rezultatu u proteklom periodu. Vlasnici preduzeća malo pažnje poklanjaju periodičnim rezultatima i projekcijama za ceo izveštajni period, što značajno umanjuje upotrebnu vrednost samog izveštaja. Praćenje rezultata tokom izveštajnog perioda je važno kako bi se na vreme sagledale poreske obaveze i obezbedila potrebna novčana sredstva za plaćanje tekućih obaveza. S druge strane, finansijski pokazatelji mogu biti od velikog značaja ukoliko preduzeće planira da aplicira za kredit u narednom periodu, ili da nabavi vozila putem lizinga. U ovakvim situacijama, nepoznavanje kretanja rezultata u izveštajnom periodu može dovesti do problema u realizaciji poslovnih planova.

Naime, tipičan obrazac komunikacije vlasnika i menadžmenta u MSP sa računovođama svodi se isključivo na dostavljanje dokumentacije knjigovođi, kako bi on obračunao mesečni iznos za poreske obaveze, pa na kraju godine neretko uslede neprijatna iznenađenja poslovnim rezultatom i dospelim poreskim obevezama. Najbolji primer za ovu situaciju je bio nagli porast broja građevinskih firmi pre nekoliko godina. Iako se prethodno nisu dobro informisali o potencijalnim poreskim obavezama, vlasnici preduzeća su potpisivali razne vrste ugovora o tzv. „zajedničkoj izgradnji“ sa vlasnicima zemljišta, ubeđeni da su upoznati sa svim aspektima ovakvih poduhvata. Mnogi su skupo platili ovu lekciju, uključujući i pitanje isplativosti projekta koja je, neretko, bila svedena na minimum.

Nažalost, pomenute greške nisu karakteristične samo za period otpočinjanja poslovanja, već se slične situacije dešavaju i u kasnijem razvoju preduzeća. Takav pristup onemogućava računovodstvu da se bavi izveštavanjem, što je jedna od njegovih najbitnijih funkcija, naročito kada preduzeće posluje na više lokacija ili ima više kanala nabavke.

Popularnost nekog proizvoda ne mora nužno da znači da je taj proizvod i najprofitabilniji. Takođe, ako se na jednom proizvodu ostvaruje zadovoljavajuća marža na jednoj lokaciji, to ne garantuje da je profitabilnost ista na drugoj lokaciji. Za detaljniju analizu na ovom nivou potrebno je uključiti računovodstvo. Čak i najjednostavniji periodični izveštaji o tokovima gotovine mogu da daju značajne informacije o profitabilnosti jednog proizvoda koji se plasira na više lokacija. Ovakve vrste analiza su, ujedno, veoma značajne kako bi se odredio tempo rasta preduzeća i obezbedio održiv rast.

Mišljenje umesto argumenata

S obzirom na česte promene regulative, naročito u procesu pridruživanja EU, praćenje zakona i njihove primene je veoma zahtevno i uslovljava da se prilikom sklapanja ugovora, osim pravnog aspekta, moraju sagledati računovodstvene i poreske posledice predstojećeg posla. Jedan poslovni odnos gotovo uvek može da se definiše na više načina, te je poželjno da se pre samog potpisivanja ugovora sagledaju sve moguće opcije i analizira njihov efekat na finansije preduzeća.

Važno je imati u vidu da rešenje koje je primenjeno u jednoj situaciji ne mora biti najbolje u nekom drugom, naizgled sličnom slučaju. U želji da se uštedi novac vrlo često se dešava da preduzeće prekopira rešenje, koje je već primenio neko drugi u sličnom poslovnom poduhvatu. Kod tipskih transakcija moguće je primeniti ovaj princip, međutim ukoliko se ugovaraju neki uslovi koji mogu imati uticaj na visinu poreske obaveze ili novčane tokove, preporučljivo je konsultovati se sa nekim iz finansija. I sama konsultacija sa knjigovođom o mogućim opcijama može olakšati posao kod pregovaranja ili komunikacije sa advokatima ukoliko su uključeni u izradu ugovora.

Da bi vlasnici mogli da prepoznaju situaciju kada je potrebno da zatraže savet ili porazgovaraju sa nekim iz odeljenja finansija o planiranim koracima, kao i da bi razumeli opštu finansijsku sliku, ali i važne detalje u određenim slučajevima, naophodno je da se i sami bolje edukuju u ovoj oblasti. Ta potreba je u tržišnim ekonomijama prepoznata već odavno, a od skoro se i kod nas nudi sve veći broj kurseva, poznatih kao „finance for non-finance“. Osnovno opismenjavanje iz oblasti finansija može u mnogome da olakša razumevanje u svakodnevnom poslovanju, od uslova kod ugovaranja kredita u banci, pa do analize izveštaja o profitabilnosti preduzeća.

Bazično razumevanje finansija i poreza je značajno i da bi se pravilno identifikovali argumenti kada se analiziraju ostvareni rezultati na nivou sektora ili u vezi sa dodatnim ulaganjem u reklamiranje nekog proizvoda kako bi se obezbedio tržišni udeo. Ovi argumenti se mogu upotrebiti kako za interne potrebe preduzeća, tako i za pribavljanje dodatnog kapitala iz spoljnih izvora.

Mada često gurnuti u drugi plan i tretirani kao puki trošak, finansije i računovodstva u razvoju MSP imaju ključnu ulogu. Pre ili kasnije, vlasnici manjih firmi shvate u kojoj meri pravilne poslovne odluke zavise od kvaliteta finansijskih podataka i analiza. Na internet stranicama i društvenim mrežama može se meriti popularnost nekog proizvoda, ali ocenu njegove isplativosti, na kraju, daje isključivo računovodstvo. Ili kako je to sažeto definisao W. Edwards Deming. „Bez podataka ste samo još jedna osoba sa mišljenjem“.

 
Vladimir Deljanin, menadžer u poreskom odeljenju Crowe Horwath BDM
decembar/januar 2016/17, broj 132/133

Pročitajte i ovo...