Home Promo Intesa Sanpaolo usvojila konsolidovane rezultate na dan 30. jun 2020.

Intesa Sanpaolo usvojila konsolidovane rezultate na dan 30. jun 2020.

by bifadmin

Upravni odbor Intesa Sanpaolo, internacionalne bankarske grupe u čijem sastavu posluje Banca Intesa, odobrio je konsolidovani polugodišnji izveštaj na dan 30. jun 2020.

Rezultati ostvareni u prvoj polovini 2020. potvrđuju sposobnost Intesa Sanpaolo da se efikasno suoči s izazovnim posledicama epidemije virusa COVID-19. Oni odražavaju održivu profitabilnost Grupe zasnovanu na snažnoj kapitalnoj bazi i visokoj likvidnosti, kao i na otpornom i dobro diversifikovanom poslovnom modelu i strateškoj fleksibilnosti u upravljanju operativnim troškovima. Rezultati takođe odražavaju podršku koju Grupa pruža Italiji i njenu opredeljenost da postane primer održivosti i društvene i kulturne korporativne odgovornosti.

„U posebno izazovnom periodu koji su obeležile posledice pandemije COVID-19, Intesa Sanpaolo je ponovo demonstrirala sposobnost da postigne svoje ciljeve i ispuni svoje obaveze“, rekao je Karlo Mesina (Carlo Messina), generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo i dodao da Grupa sada otvara novo poglavlje u svojoj istoriji. „Prošle nedelje uspešno smo okončali ponudu datu akcionarima UBI banke. Ponosni smo što su akcionari UBI banke koji poseduju 90,2% akcijskog kapitala odlučili da postanu deo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo i UBI imaju slične poslovne modele i dele sličnu korporativnu kulturu i vrednosti. Zajedno možemo da osnažimo Grupu koja je nacionalni šampion i lider u Evropi, sa više od 1,1 biliona finansijske imovine klijenata. Zajedno smo jači i imamo veći potencijal za rast. Zahvaljujući ovoj transakciji, nalazimo se na vrhu bankarskog sektora evrozone: naša kombinovana grupa je druga po tržišnoj kapitalizaciji, 6. po operativnom prihodu i 8. po ukupnim sredstvima“, istakao je Mesina.

 Snažna neto dobit:

2.566 miliona evra u prvom polugodištu 2020, što predstavlja povećanje od 13,2% u odnosu na 2.266 miliona evra u prvom polugodištu 2019.
Bruto dobit porasla 7,1% u odnosu na prvo polugodište 2019.
Operativna marža porasla 2,8% u odnosu na prvo polugodište 2019.
Operativni prihodi stabilni u poređenju sa prvim polugodištem 2019.
Operativni troškovi smanjeni 2,8% u odnosu na prvo polugodište 2019.

Poboljšanje kvaliteta kredita:

Smanjenje nenaplativih kredita, postignuto bez dodatnih troškova za akcionare.
Smanjenje bruto iznosa nenaplativih kredita: oko 23 milijarde evra od decembra 2017. i oko 36 milijardi evra od septembra 2015. (oko 10 milijardi evra i oko 22 milijarde evra, respektivno, ako se izuzme prodaja kompaniji Intrum i kompaniji Prelios)
Smanjenje stanja nenaplativih kredita za 4,6% bruto i 1,5% neto u odnosu na kraj 2019. (5,7% bruto i 3,6% neto kada se izuzmu nova pravila definisana novom definicijom „default-a“ (neispunjenja ugovornih obaveza)); odnos nenaplativih kredita prema ukupnim kreditima od 7,1% bruto i 3,5% neto.
Anualizovan trošak rizika u prvoj polovini 2020. od 46 baznih poena ne računajući uticaj prilagođavanja kredita zbog budućih posledica COVID-19 (jednak 43 bazna poena, od čega je 36 baznih poena za pokrivenost opštim prilagođavanjima za kreditni rizik naplativih kredita i 7 baznih poena za pokrivenost specifičnim prilagođavanjima za kreditni rizik problematičnih kredita)

Solidan osnovni kapital, daleko iznad regulatornih zahteva:

Racio pokazatelj kapitala CET1 na dan 30. jun 2020. nakon što se odbije 1.925 miliona evra u dividendama obračunatim za prvu polovinu 2020. na nivou od
14,9% pro-forma „fully loaded“
14,6% „phased-in“

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar