Home VestiEkonomija Erste Banka klijentima omogućila razmenu eDokumenata putem servisa Moj-eRačun

Erste Banka klijentima omogućila razmenu eDokumenata putem servisa Moj-eRačun

by bifadmin

Usluga brze, jednostavne i bezbedne razmene elektronskih dokumenata snižava troškove poslovanja kompanija i omogućava im bržu naplatu i likvidnost, dok istovremeno povećava pravnu sigurnost, jer kompanije za svaki elektronski račun imaju vremensku potvrdu o njegovom primanju i slanju.

Erste Banka je u saradnji sa servisom Moj-eRačun pravnim licima, malim preduzećima i preduzetnicima omogućila najsavremeniju uslugu elektronske razmene i upravljanja izdavanjem, primanjem i arhiviranjem elektronskih računa i dokumenata (eRačuni i eDokumenti). Kako bi se korisnici upoznali sa načinom funkcionisanja i prednostima ove usluge, njeno korišćenje je besplatno za sve klijente Banke tokom promotivnog perioda, do 31. marta 2021. godine.

Brža naplata i likvidnost

Moj-eRačun je informacioni posrednik namenjen elektronskoj razmeni i upravljanju izdavanjem, primanjem i arhiviranjem eRačuna i eDokumenata između pošiljaoca i primaoca. Kao elektronski dokument koji u potpunosti zamenjuje papirni račun poslat poštom, eRačun je overen vremenskim žigom i sertifikatom, koji garantuju njegovu celovitost i validnost.

Osim jednostavnosti primanja i slanja računa, ova usluga snižava troškove poslovanja, jer umanjuje potrebu za papirom, kovertama, poštanskim markicama ili tonerom. Takođe, korisnici u svakom trenutku mogu da znaju tačan datum i vreme preuzimanja eRačuna, koji imaju status preporučene pošiljke. Pošto eRačuni stižu do primaoca u roku od nekoliko sekundi, usluga kompanijama omogućava i bržu naplatu i likvidnost.

„Navike klijenata banaka se menjaju, prateći tehnološke trendove i digitalizaciju, koja je u aktuelnoj situaciji još više dobila na značaju. Imajući to u vidu, sa željom da našim klijentima olakšamo svakodnevno poslovanje i pomognemo im da iskoriste sve prednosti digitalizacije za unapređenje svojih poslovnih aktivnosti, sa partnerima iz servisa Moj-eRačun ponudili smo uslugu bezbedne, jednostavne i brze elektronske razmene eDokumenata“, ističe Nikola Stamenković, direktor Sektora poslova sa pravnim licima u Erste Banci, i dodaje:

„Kako zakonske izmene predviđaju obavezno uvođenje eRačuna, klijentima smo omogućili da se upoznaju sa svim prednostima ovog servisa tako što će tokom promotivnog perioda bez naknade moći da šalju, preuzimaju i arhiviraju eRačune i eDokumenta i na vreme se pripreme za dalju digitalizaciju svakodnevnog poslovanja“.

Elektronska razmena dokumenata povećava i pravnu sigurnost

Servis obuhvata i Moj-eArhiv, elektronsku bazu dokumenata koja korisnicima omogućava automatsko arhiviranje eDokumenata. Uz pomoć elektronskog arhiva, mogu na brz i jednostavan način da pristupe i pretražuju potrebnu dokumentaciju. Jednom arhiviran elektronski dokument skladišti se 11 godina i dostupan je u svakom trenutku.

„Pored brojnih prednosti i ušteda, elektronska razmena dokumenata povećava i pravnu sigurnost, jer za svaki račun imate vremensku potvrdu o primanju i slanju. Prema podacima Eurostata, u EU je još pre 13 godina gotovo petina kompanija račune slala u elektronskom formatu. Kako bismo i u ovoj oblasti krenuli dalje putem digitalizacije, potrebno je da ispravni eRačuni budu overeni aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom”, istakla je Magdalena Bogdanović, direktorka kompanije „Doclop doo“, koja je partner Erste Banke i provajder servisa Moj-eRačun.

Ono što je značajno za međunarodno poslovanje je činjenica da je svaki eRačun poslat preko ovog servisa izrađen prema internacionalnom UBL 2.1 standardu, što ga čini prepoznatljivim bilo gde u svetu. Servis Moj-eRačun integrisan je u veliki broj računovodstvenih programa, više od 70 odsto najčešće korišćenih na teritoriji Republike Srbije, a ova mreža se svakim danom širi. Elektronska razmena dokumenata podrazumeva i da kompanije više neće biti u situaciji da izgube eDokumente, jer je moguće preuzeti ih neograničen broj puta.

Od 1. jula 2021. će pravna lica u Srbiji biti u obavezi da javnom sektoru dostavljaju eRačune, u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, dok Zakon o računovodstvu i Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju predviđaju obavezno uvođenje elektronskih računa od januara 2022. u poslovanju između pravnih lica.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar