Home Promo Srpska mala i mikro preduzeća od sada mogu da naplate svoje fakture za manje od 24 časa

Srpska mala i mikro preduzeća od sada mogu da naplate svoje fakture za manje od 24 časa

by bifadmin

Vlasnici mikro i malih preduzeća imaće mogućnost da naplate brzo svoje fakture zahvaljujući novoj usluzi na tržištu Srbije, koju je kroz digitalnu platformu razvila kompanija Instant Factoring. Ukoliko imate fakture vrednosti do 100.000 evra, koje još uvek nisu dospele na plaćanje, novac će biti na vašem računu za samo 24 sata.

Prema podacima APR-a, u našoj zemlji danas posluje 92.257 mikro, 11.617 malih kompanija i 114.721 preduzetnika. Prosečan rok plaćanja na domaćem tržištu pre izbijanja COVID krize iznosio je 135 dana i pokazuje tendeciju porasta. Upravo iz tog razloga napravljena je posebna online platforma koja će omogućiti malim privrednicima da održe likvidnost i posluju bez razmišljanja o naplati potraživanja. O tome razgovaramo sa Marijom Grujović, direktorkom kompanije Instant Factoring.

Kako se odvija finansiranje faktura?

Finansiranje faktura se odvija putem Instant Factoring online platforme koja je 2018. godine dobila nagradu za najbolju digitalnu fintech platformu u JI Evropi. Platforma je razvijena uz korišćenje inovativne tehnologije i jedinstvenog i patentiranog internog rejting sistema, koji koristi veštačku inteligenciju i prediktivnu analitiku u donošenju brzih odluka o finansiranju. Podaci i informacije se prikupljaju iz različitih izvora i efikasno obrađuju dok se interni algoritam neprekidno poboljšava donoseći značajnu konkurentsku prednost preduzeću. Dakle, mi otkupimo vaše nedospelo potraživanje, a Vi dobijate svoj novac u vrednosti od 100% fakture umanjen za minimalnu nadoknadu za maksimum 24 časa.

Usluga faktoringa brze naplate fakture je već 10 godina prisutna u Srbiji i do sada su je pružale banke i nekoliko faktoring kompanija. Po čemu se vi razlikujete od drugih?

Ono što nas izdvaja na tržištu je jednostavan i brz proces odlučivanja i finansiranja. Pored toga, okrenuti smo ka specifičnoj ciljnoj grupi a to su mikro i male kompanije i naš cilj je da omogućimo finansiranje upravo onim kompanijama koje još uvek nemaju snagu i potencijal za korišćenje bankarskih proizvoda. Tradicionalan faktoring podrazumeva finansiranje 80% od vrednosti fakture i različite vrste naknada i provizija koje je ponekad teško razumeti i klijentima je teško da utvrde koliki je stvarni trošak vezan za pojedinačnu transakciju. Na tržištu faktoringa u Srbiji banke imaju preko 85% tržišnog učešća i najčešće nude uslugu obrnutog faktoirnga i rade sa većim klijentima. U Instant Factoringu se ceo proces odvija online, finansiramo 100% vrednosti faktura i primenjujemo jedinstvenu naknadu. Takođe, omogućili smo klijentima da finansiraju samo jednu fakturu u onom trenutku kada su im sredstva potrebna bez ikakvih dodatnih uslovljavanja.

Kako zapravo funkcioniše ova vrsta povoljnosti za mala i mikro preduzeća?

Proizvod je u suštini vrlo jednostavan, radi se o naplati faktura pre njihovog roka dospeća čime se ubrzavaju novčani tokovi u kompanijama. Svako ko prodaje svoje proizvode i usluge uz rokove plaćanja od 30, 45, 60 dana može doći do novca ranije koristeći našu uslugu. Na osnovu validne fakture, Instant Factoring klijentu isplaćuje vrednost fakture umanjeno za našu naknadu odmah nakon podnošenja zahteva za finansiranje na našoj platformi a zatim mi čekamo kupca da izvrši plaćanje u dogovorenom roku. Bitno je napomenuti da se ne radi o naplati već postojećeg duga jer je to druga vrste usluge a predmet finansiranja mogu biti samo potraživanja koja još uvek nisu još uvek dospela. Još jedna bitna napomena je da se finansira samo B2B biznis odnosno kao kupci u transakciji moraju se pojavljivati pravna lica.

Pomažemo malim kompanijama ne samo time što im obezbedjujemo finansiranje već im nudimo i uslugu procene rizika njihovih potencijalnih kupaca i to bez ikakve naknade. Ukoliko na primer klijent pregovara sa novim kupcem, može nam se obratiti da mi izvršimo procenu kreditne sposobnosti tog kupca i odredimo potencijalni limit za njega što klijentu olakšava same pregovore. Klijent će biti u mogućnosti da ponudi duže rokove plaćanja kupcu jer unapred zna da će moći da koristi našu uslugu i obezbedi sredstva odmah nakon izvršenog fakturisanja.
Da li je ova usluga ograničena kada je reč o iznosu novca na koje može preduzetnik da računa i koliko iznosi maksimalni iznos?

S obzirom da su mikro i mala preduzeća naša ciljna grupa prosečna vrednost faktura koje finansiramo je oko 10.000 EUR. Maksimalni iznos koji je prihvatljiv za finansiranje je 100.000 EUR a bitno je napomenuti da ne postoje ni minimalni iznosi koje bismo finansirali.

Kako ti izgleda u praksi? Ako faktura iznosi 100.000 dinara, da li vi vlasnicima mikro i malih preduzeća isplaćujete kompletan novac ili će oni ipak morati da plate neki procenat da bi koristi ovakvu uslugu?

Od samog početka smo hteli da kreiramo vrlo jednostavan model kalkulacije troškova koji će svima biti jasan Tradicionalne faktoring kompanije naplaćuju različite vrste naknada, za administraciju, obradu zahteva, naplatu i kamatu dok smo mi odlučili da koristimo jedinstvenu naknadu koja u sebi sadrži sve gore navedeno. Naša naknada se u proseku kreće do 0,1% dnevno i obračunava se od dana finansiranja do datuma dospeća fakture. Ukoliko na primer finansiramo fakturu vrednosti 100.000 dinara čiji je rok plaćanja 30 dana faktoring naknada iznosi 3.000 dinara dok klijent dobija sredstva u vrednosti od 97.000 dinara. Naravno, ovo je samo primer i tek nakon izvršene analize zahteva ćemo biti u mogućnosti da definišemo procenat faktoring naknade koji će se primenjivati.

Šta se dešava kada faktura dođe na realnu naplatu? Kome se taj novac onda uplaćuje? Preduzetnicima ili vama?

Samim otkupom faktura Instant Factoring postaje vlasnik potraživanja i kada dodje dogovoreni rok plaćanja, kupac je u obavezi da uplatu izvrši na račun Instant Factoringa a ne svog dobavljača. Pre samog finansiranja, kupac dobija od nas Obaveštenje o ustupanju potraživanja koje sadrži informaciju o fakturi koja je predmet finansiranja kao i nove instrukcije za plaćanje odnosno broj tekućeg računa Instant Factoringa na koji uplata treba da se izvrši. U slučaju da dodje do greške i kupac ipak uplatu izvrši na račun dobavljača, odnosno našeg klijenta, klijent je u obavezi da nam prosledi primljena sredstva.

Poverenje između preduzetnika i klijenta predstavlja osnovu poslovanja. Ako preduzetnik reši da koristi ovu uslugu, da li će to onda narušiti to poverenje?

Mnogo ljudi ne razmišljaju na taj način, ali faktoring može u stvari da poboljša odnose i sa kupcima i sa dobavljačima. Dobavljači će biti zadovolji jer klijenti plaćaju svoje obaveze na vreme, zbog čega će lakše ispregovarati popuste i druge bolje uslove. Kupcima će biti drago što više nisu pod pritiskom da plate što pre. Biće sigurni da klijenti vode ozbiljan posao i da mogu bez problema dobiti finansiranje.

Spomenuli ste da prilikom korišćenja ove usluge vi vršite i proveru klijenata kome je namenjena faktura. Na koji način? I šta zapravo znači ta vrsta provere?

Naša odluka o finansiranju se pre svega bazira na analizi kreditnog potencijala kupca a celokupnu analizu radimo na bazi javno dostupnih podataka. Ni u jednom trenutku ne kontaktiramo kupca da bismo zahtevali bilo kakvu dokumentaciju.Ovaj model omogućava i onim malim kompanijama koje još uvek nisu dovoljno ojačale i nemaju dovoljno kreditnog potencijala a saradjuju sa kvalitetnim kupcima, da dodju do potrebnih finansijskih sredstava.

Da li paušalne radnje mogu koristiti ovu uslugu i na koji način?

Našu uslugu mogu koristiti i paušalci i start up kompanije. Prilikom kreiranja našeg modela poslovanja imali smo u vidu upravo ovakve kompanije jer je naša misija da pomognemo onim kompanijama koje nisu u mogućnosti da koriste bankarske usluge iz raznih razloga. Recimo, za odobravanje kredita u većini banaka je potrebno da kompanija posluje minimum dve godine da mogla da koristi kreditne usluge banke. Našu odluku o finansiranju u Instant Factoringu zasnivamo pre svega na kvalitetu samih potraživanja i na kreditnoj sposobnosti kupca tako da ukoliko paušalci prodaju svoje proizvode ili nude usluge kvalitetnim kupcima, biće u mogućnosti da koriste naše usluge.

 

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar