Home VestiEkonomija Objavljena elektronska evidencija privrednih subjekata u kojima Republika Srbija ima vlasništvo

Objavljena elektronska evidencija privrednih subjekata u kojima Republika Srbija ima vlasništvo

by bifadmin

Ministarstvo privrede je, u saradnji sa Agencijom za privredne registre, predstavilo danas javno dostupnu jedinstvenu bazu podataka o privrednim subjektima u kojima Republika Srbija ima vlasništvo, u okviru Registra privrednih subjekata, a koja će putem inovativne digitalne platforme omogućiti transparentnost podataka, uz jednostavnu i brzu pretragu željenih informacija.

Pomoćnik ministra Dubravka Drakulić istakla je da je ovo prvi korak u ispunjenju Akcionog plana u okviru Strategije državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine.

„Opšti cilj Strategije ogleda se u održivom i efikasnom upravljanju privrednim subjektima u vlasništvu države (PSRS), što odražava posvećenost Vlade reformi ove oblasti, povećanju koristi od državnog vlasništva za građane, kao i ostvarivanju strateških i razvojnih ciljeva i zaštite opšteg interesa Republike Srbije. Započeta reforma javnih preduzeća će se nastaviti na sveobuhvatan način i proširiti na sva PSRS, što će predstavljati važnu polugu u razvoju sveukupne ekonomije Republike Srbije. Baza podataka koju smo danas predstavili omogućiće dostupnost mnogih podataka do kojih se do sada dolazilo na teži način, ali i predstavlja još jedan korak u digitalizaciji privrede”, istakla je Drakulić.

Кako je navela, ispunjenju ove aktivnosti se pristupilo sistematski i sveobuhvatno. „Ministarstvo je time ispunilo višegodišnju potrebu za objedinjavanjem podataka u jednu interaktivnu evidenciju i to ne samo svih PSRS, već i njihovih zavisnih društava, te i njihove imovine, a sve u cilju podrške države u primeni razloga vlasništva i upravljanju portfeljem državnih preduzeća. Posebno se zahvaljujemo na brzoj i efikasnoj saradnji timu APR-a, koji su uz maksimalnu angažovanost ljudskih resursa Ministarstva privrede-Sektora za javna preduzeća i Sektora za privatizaciju, uzajamnom saradnjom ispunili ovu važnu aktivnost i pre roka koji je definisan propisima”, izjavila je ona.

Direktor Agencija za privredne registre Milan Lučić naveo je da ova institucija trenutno vodi 10 registara i evidencija kao poverene poslove iz nadležnosti Ministarstva privrede.

„Zajedno sa resornim ministarstvom, koje nam pruža punu institucionalnu i stručnu podršku, napravili smo Elektronsku evidenciju privrednih subjekata u kojima Republika Srbija ima vlasništvo, koja je od danas objavljena na internet stranici Agencije. U okviru evidencije se objavljuje pregled poslovnih podataka, pravni status i procenat učešća države u vlasništvu privrednih subjekata, podaci o osnivanju i promenama registrovanim u tim i drugim subjektima koji imaju uticaj na privredne subjekte u vlasništvu Republike Srbije”, rekao je on.

Lučić je naglasio da se pored toga objavljuju odluke registratora, na osnovu kojih su registrovani osnivanje i promene podataka o članovima, zakonskim zastupnicima, članovima nadzornih i izvršnih odbora, kapitalu, ograncima i drugi statusni podaci privrednih subjekata, kao i osnivačka akta, statuti i druga dokumenta ovih subjekata, koja se registruju u okviru Registra privrednih subjekata, u APR.

„Putem pretraživača su dostupni podaci za 314 privrednih subjekata, a evidencija će se automatski ažurirati podacima iz Registra privrednih subjekata, pa će Agencija za privredne registre, uz ostale poslovne i finansijske podatke koje trenutno objavljuje, obezbediti i transparentnost poslovnih podataka o privrednim subjektima u vlasništvu države”, zaključio je on.

Pretagu možete izvršiti preko ovog linka https://pretraga2.apr.gov.rs/EvidencijaPSRS

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar