Home VestiEkonomija NBS: Kartice koje „proguta“ bankomat, banke u roku od 2 dana moraju da vrate korisniku

NBS: Kartice koje „proguta“ bankomat, banke u roku od 2 dana moraju da vrate korisniku

by bifadmin

Povodom sve češćih slučajeva da građanima bankomati „pojedu“ platne kartice i da zatim postupak vraćanja kartica korisnicima dugo traje, danas se oglasila i Narodna banka Srbije.

„Narodnoj banci Srbije se, u prethodnom periodu, obratilo više korisnika platnih kartica izdatih od strane banaka u Srbiji, koji su pokušali podizanje gotovine svojom platnom karticom na bankomatu druge banke u zemlji i čija je platna kartica iz nekog razloga privremeno zadržana u bankomatu, a postupak vraćanja zadržane kartice traje veoma dugo.

Navodi u tim obraćanjima ukazuju na to da banke prihvatioci, koje su pružaoci jednokratne platne usluge isplate gotovog novca na bankomatima, nakon prijave od strane korisnika i zahteva za vraćanje zadržane kartice, najčešće upućuju korisnika na banku izdavaoca kartice. Iz tog razloga, ceo postupak i vraćanje privremeno zadržane kartice korisnicima traje veoma dugo, a u pojedinim slučajevima korisnici ne mogu da preuzmu karticu i po nekoliko nedelja, iako je razlog zadržavanja kartice najčešće jednostavan.

NBS bankama naložila

Narodna banka Srbije je tim povodom uputila dopis svim bankama prihvatiocima platnih kartica koje pružaju platnu uslugu isplate gotovog novca na bankomatima, da implementiraju procedure na osnovu kojih će, nakon prijave i zahteva korisnika za vraćanje kartice koja je privremeno zadržana u bankomatu, a koja nije predmet sumnje pokušaja zloupotrebe – moći na siguran i efikasan način da omoguće predaju platne kartice korisniku u ekspozituri u kojoj se nalazi bankomat u kojem je kartica privremeno zadržana ili na lokaciji najbliže ekspoziture u slučaju da je kartica zadržana u bankomatu koji se fizički ne nalazi u ekspozituri banke prihvatioca, i to u roku ne dužem od dva radna dana od trenutka prijave korisnika.

Radi veće efikasnosti ovog procesa, bankama prihvatiocima je naloženo da po saznanju da je kartica zadržana u bankomatu, najkasnije narednog radnog dana, obaveste banku izdavaoca u slučaju zadržavanja kartice, bez obzira na to da li je korisnik prijavio ili ne zadržavanje kartice, kako bi dobila potvrdu banke izdavaoca kao neophodan preduslov za vraćanje kartice, i da banka izdavalac u najkraćem roku po prijemu tog obaveštenja, u skladu sa ugovorenim načinima komunikacije, u elektronskom obliku obavesti korisnika kartice o slučaju zadržavanja kartice“, poručila je Narodna banka Srbije.

Izvor: Danas

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar