Home VestiEkonomija NZS daje jednokratnu pomoć od 300.000 dinara za samozapošljavanje

NZS daje jednokratnu pomoć od 300.000 dinara za samozapošljavanje

by bifadmin

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) pokrenula je konkurs za dodelu subvencija za pokretanje poslova, koja će iznositi 300.000 dinara, a za osobe sa invaliditetom 330.000 dinara. Ova pomoć namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji NSZ-a i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija se dodeljuje za osnivanje radnji, zadruga ili drugih oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednih društava, ukoliko osnivači u njemu zasnivaju radni odnos.

Ko može da ostvari pravo na subvenciju?

Da bi ostvario pravo na subvenciju, prvi uslov je da nezaposleni građanin koji se prijavljuje bude prijavljen na evidenciju nezaposlenih NSZ. Takođe, uslov je da je lice završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji NSZ ili druge odgovarajuće organizacije.

Neophodno je i ispuniti ranije obaveze i izmiriti sva dugovanja prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a lice koje podnosi prijavu mora da bude u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć (pomoć koja nema značajan uticaj na narušavanje konkurencije na tržištu) u tekućoj fiskalnoj i prethodne dve fiskalne godine.

Sa druge strane, pravo na subvenciju ne može da se ostvari za obavljanje delatnosti sa spiska onih koje se ne finansiraju, za obavljanje poslova za koje je rešenjem o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja, za osnivanje udruženja, kao i ako je već koristilo subvenciju sa samozapošljavanje koju je delom ili u celosti finansirala NSZ.

Šta je potrebno od dokumenata i kako se donosi odluka?

Za podnošenje zahteva potrebno je imati popunjen zahtev sa biznis planom, koji je moguće naći takođe na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i dokaz o završenoj obuci za razvoj preduzetništva, ukoliko nije završena u organizaciji NSZ.

Ako zahtev podnosi osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Dokumentacija se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici NSZ.

Odluka o odobravanju subvencija donosi se na osnovu rang liste koja se formira uz pomoć bodova. Kriterijumi uključuju razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji planira pokretanje biznisa, planirana vrsta delatnosti, kao i kategorija lica.

Važno je pomenuti i da je korisnik subvencije dužan da izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci.

Javni poziv za kandidate za pomoć objavljen je na ovoj adresi.

Izvor: Nova

Foto: Micheile Dot-com, Unsplash

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar