Home VestiEkonomija Šta će nam doneti stvaranje valute BRIKS-a

Šta će nam doneti stvaranje valute BRIKS-a

by bifadmin

Tokom protekle godine, stvaranje valute BRIKS-a postalo je jedna od ključnih tema, vezanih ne samo za BRIKS već i za globalna finansijska tržišta, piše ekonomski analitičar Jaroslav Lisovolik za sajt „BRIKS-plus analitiks“.

Osim skepticizma većine stručnjaka iz takozvanog razvijenog sveta, postoji ogroman broj zabluda i neutemeljenih tvrdnji o brzoj „propasti dolara“ i o raspadu globalnog finansijskog sistema zbog stvaranja zajedničke BRIKS valute.

U stvarnosti, scenario i modaliteti uvođenja ove valute tek treba da se utvrde. Moglo bi se dogoditi da u prvim fazama lansiranja valuta BRIKS-a poprimi oblik računovodstvene jedinice, a ne prave valute, koja bi se koristila u međunarodnim transakcijama.

Ipak, čak i pod maskom obračunske jedinice za ekonomije Globalnog juga, projekat nove valute R5, koji je dobio ime po prvim slovima valuta zemalja BRIKS-a, kako smatra Lisovik, mogao bi da značajno utiče na međunarodni finansijski sistem i da donese ogromne koristi privredama u razvoju.

Inače, prve korake za projekat zajedničke valute R5 i korišćenje BRIKS-a kao platforme za dedolarizaciju predložio je upravo Lisovolik 2017. i 2018. godine, u seriji publikacija pisanih za debatni klub „Valdaj“.

Prvi koraci u stvaranju valute BRIKS-a

Diskusije o R5 ponudile su alternativne puteve, poput rezervne valute ili računovodstvene jedinice. Stvaranje računovodstvene jedinice možda bi bio najlakši i najrealniji scenario prve faze projekta R5. Prema mišljenju vodećih stručnjaka u ovoj oblasti, stvaranje računovodstvene jedinice BRIKS-a moguće je preduzeti uz minimalna sredstva i sprovesti u relativno kratkom periodu.

Umesto da BRIKS žuri sa stvaranjem fizičke jedinice za servisiranje međunarodnih transakcija, postepeni pristup, koji uključuje stvaranje računovodstvene jedinice, omogućava praćenje promenljivosti u vezi sa funkcionisanjem buduće valute BRIKS-a. Lansiranje nove valute BRIKS-a, u obliku fizičkog sredstva razmene, verovatno će biti dočekano špekulativnim napadima i pokušajima da se testira otpornost nove valute.

Kada je reč o redosledu koraka oko nove valute, BRIKS bi najpre doneo odluku o stvaranju računovodstvene jedinice, a potom bi započeo sa razvojem tržišne infrastrukture u glavnim finansijskim centrima Globalnog juga.

Ovo je jednostavan način uvođenja nove valute R5, u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, posebno sa instrumentima kao što je evro. Računovodstvena jedinica ima tu prednost što je fleksibilna, pri čemu jedna ili više zemalja BRIKS-a imaju mogućnost da samostalno pokrenu takav format valute, bez potrebe za učešćem svih članica.

Balans prednosti i nedostataka sugeriše da bi stvaranje R5 kao računovodstvene jedinice smanjilo rizike i zadržavalo mnoge prednosti zajedničke valute. To je, tvrdi Lisovolik, najlakši i najbolji način za stvaranje globalne valute BRIKS-a.

Promena mentaliteta i načina razmišljanja

Što se tiče uticaja R5, možda najvažniji aspekt u kome valuta BRIKS-a menja svetsku ekonomiju je promena načina razmišljanja i mentaliteta preduzeća koja su trenutno u velikoj meri usredsređena na dolar.

Ova mentalna zavisnost o dolaru proizilazi iz činjenice da je dolar još uvek najvažniji u cenama, računovodstvu i statistici širom sveta, bilo u razvijenim ekonomijama, bilo u ekonomijama u razvoju.

Uvođenje računovodstvene jedinice BRIKS-a, koja bi zamenila dolar u glavnim ekonomijama sveta u razvoju, obezbedilo bi drugačiju referentnu tačku za tržišta u razvoju.

Očekivanja ekonomskih subjekata bila bi više usmerena ka novoj valuti BRIKS-a, sa većom pažnjom koju bi globalna tržišta poklanjala monetarnoj politici u zemljama BRIKS-a, umesto da budu preterano usmerena na američke Federalne rezerve (FED).

BRIKS postaje blok sa globalnim uticajem

Drugi razlog zašto se pitanje valute BRIKS-a smatra tako kritičnim je kredibilitet i status koji ona daje BRIKS-u, kao bloku sa globalnim uticajem. Do sada su se glavna dostignuća BRIKS-a povezivala sa stvaranjem Nove razvojne banke. Ipak, to je nedovoljno za značajnu transformaciju globalnog upravljanja i međunarodnog finansijskog sistema.

Stvaranje nove globalne valute BRIKS bloka predstavljalo bi pravu inovaciju i preobražaj globalne ekonomije, sa kvalitativno drugačijim statusom za čitav BRIKS u međunarodnoj areni.

U kvalitativnom smislu, uvođenje valute BRIKS-a svakako će uticati na pravac i kvalitet makroekonomske politike članica BRIKS-a. Takođe, pojava R5 smanjila bi toleranciju monetarnih vlasti BRIKS-a na promene u kursu nacionalnih valuta.

Ukupni kvalitet makroekonomske politike će se verovatno poboljšati kako bi se osigurala sigurna makroekonomska osnova za funkcionisanje zajedničke valute.

U stvari, nedavna dešavanja u sferi monetarne politike ukazuju na takve trendove, jer su neka tržišta u razvoju delovala odlučnije u sprečavanju inflatornih pritisaka u poređenju sa FED-om i drugim centralnim bankama razvijenih ekonomija.

Smanjivanje udela dolara, uspon juana

Kako projekat R5 bude napredovao, do faze rezervne valute ili fizičke jedinice razmene, uvođenje R5 kao računovodstvene jedinice moglo bi da podstakne očekivanja veće potražnje za valutama BRIKS-a. Stvaranje R5 bi moglo da podstakne korišćenje nacionalnih valuta (uključujući one iz BRIKS-a) u međunarodnoj trgovini.

Dolar bi mogao da izgubi tle pod nogama zbog smanjenja udela u globalnim deviznim i robnim trgovinskim transakcijama. Pojava R5 bi verovatno favorizovala juan, sa određenim negativnim efektom na američki dolar, ali će razmere ovih efekata zavisiti od tačnih modaliteta valute BRIKS-a.

Uticaj na juan postaće relativno izraženiji u poređenju sa drugim valutama zbog veće težine koju kineska valuta ima u korpi R5. Postoje i rizici koji su povezani sa uvođenjem zajedničke valute BRIKS-a, kao što je scenario preterane revnosti u uvođenju „naprednih modifikacija“ R5 u obliku fizičke jedinice razmene.

Postoji i zabrinjavajuća sklonost mnogih učesnika na tržištu da zagovaraju stvaranje takve valute BRIKS-a u digitalnom obliku, uz dodatke poput cene nafta ili zlata, koji će se koristiti za podršku ovoj valuti.

Krajnja svrha zajedničke valute BRIKS-a je stvaranje većeg bogatstva za ekonomije Globalnog juga, a ne služenje interesima tržišnih špekulanata. Posebno tokom ranih faza projekta R5, možda bi bilo bolje da stvari budu transparentne i jednostavne. Drugi rizik je pitanje volatilnosti korpe R5 i osnovnih nacionalnih valuta BRIKS-a.

Budućnost valute BRIKS-a

Sve u svemu, čak i sa minimalističkim pristupom, koristi od toga da se BRIKS odluči za računovodstvene jedinice na bazi R5 mogu da budu značajne.

Uticaj stvaranja nove valute BRIKS na globalnu ekonomiju, na poslovne operacije i debatu o međunarodnoj ekonomskoj politici trebalo bi da postanu značajne već u bliskoj budućnosti.

U budućnosti, ključno je da stvaranje nove valute BRIKS-a ne bude usredsređeno samo na stvaranje alternative dolaru. Već u ranoj fazi, ključni prioriteti projekta R5 treba da budu usredsređeni na izgradnju većeg poverenja u finansijske sisteme i valutne instrumente na Globalnom jugu.

Valuta BRIKS-a će služiti kao kredibilno sidro za ekonomije u razvoju, koje će se u budućnosti preusmeriti na Globalni jug.

Dugoročno, kako bude napredovao ka fazi rezervne valute, projekat R5 će doprineti uravnoteženijem globalnom monetarnom sistemu, konkurišući američkom dolaru i drugim rezervnim valutama.

Izvor: Novosti online

Foto: Bing

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar