/ Vesti / NBS: Rešenja za kredite u švajcarskim francima ne mogu se prepisivati
BiF Analize Čitajte B&F online

NBS: Rešenja za kredite u švajcarskim francima ne mogu se prepisivati

This post has already been read 916 times!

Narodna banka Srbije prikuplja informacije i analizira reagovanja nadležnih regulatornih tela na nagli rast franka u drugim zemljama, kao i eventualne dogovore banka i dužnika, a otvorena je i za sagledavanje svega onoga što je dobro i primenljivo iz iskustva drugih. Međutim, kada se donose rešenja za ovakve probleme, kao što je problem koji se odnosi na otplatu stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, mora se imati u vidu da su svaka zemlja i okolnosti u njoj različite i da se rešenja ne mogu prepisivati, saopštio je kabinet guvernera NBS.

To, kaže se u saopštenju, potvrđuju i do sada prikupljene informacije, koje ukazuju da se od zemlje do zemlje razlikuju postupanja tržišnih učesnika i regulatornih tela, što zavisi od veličine problema, hronologije aktivnosti u prošlosti, kao i uticaja na opšti ekonomski ambijent i finansijsku stabilnost zemlje. Takođe, primetno je i da je pristup mnogih regulatornih tela o ovom pitanju da se dobro analiziraju efekti mogućih mera i sačeka smirivanje sadašnjih turbulencija u pogledu daljeg kretanja kursa švajcarskog franka pre nego što se pristupi definitivnom predlaganju adekvatnih rešenja. Na primer, u Poljskoj, na osnovu ocena njihovog regulatornog tela, smatraju da ovaj problem ne predstavlja opasnost za poljski finansijski sektor i privredu i verovatno će u tom svetlu pristupiti mogućim rešenjima, iako u ovoj zemlji više od pola miliona građana ima ove kredite.

Narodna banka Srbije očekuje da će posle sastanka u Udruženju banaka krajem ove nedelje i banke definisati svoje predloge kako bi Narodna banka Srbije, u saradnji s bankarskim sektorom, celovito sagledala situaciju i opredelila buduće aktivnosti, imajući uvek u vidu potrebu da se optimalno zaštite interesi i poverilaca i dužnika i ne ugrozi finansijska stabilnost.

Kabinet guvernera

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close