Home VestiBiznis & Finansije Jedino mala privredna društva pozitivno poslovala u 2009.

Jedino mala privredna društva pozitivno poslovala u 2009.

by bifadmin

I pored toga što mala i srednja privredna društva čine 98.9% od ukupnog broja privrednih društava, pretežni uticaj na privredu Republike Srbije već godinama ostvaruju velika privredna društva. Velika privredna društva su u 2009. godini zapošljavala 42.5% od ukupnog broja radnika, ostvarila više od polovine poslovnih prihoda odnosno ukupnih prihoda celokupne privrede Republike Srbije (52.6% odnosno 55.0%), i imala dominantan uticaj na ostvaren negativan neto finansijski rezultat.

Velika privredna društva u 2009. godini iskazala su negativan neto finansijski rezultat u iznosu od 74,529 miliona dinara, koji čini preko dve trećine iskazanog negativnog neto finansijskog rezultata na nivou ukupne privrede Republike Srbije.

Posmatrano po veličini, jedino mala privredna društva su iskazala pozitivan neto finansijski rezultat u iznosu od 5.924 miliona dinara, koji je u odnosu na prethodnu godinu manji za 83.0%, dok su srednja privredna društva iskazala višestruko veći negativan neto finansijski rezultat u iznosu od 27.127 miliona dinara.

Kako započete reforme srpske privrede (restruktuiranje, privatizacija i sl), usmerene na velike sisteme, još uvek nisu u potpunosti sprovedene, ova privredna društva su i dalje glavni nosioci gubitaka i opterećena su velikim dugovanjima, što je u sprezi sa nepovoljnim ekonomskim prilikama, rezultiralo time da kumulirani gubici velikih privrednih društava u 2009. godini iznose 985.277 miliona dinara i učestvuju sa 61.3% u kumuliranim gubicima cele privrede.

Pročitajte i ovo...