Home VestiBiznis & Finansije Banca Intesa prima zahteve za subvencionisane kredite privredi

Banca Intesa prima zahteve za subvencionisane kredite privredi

by bifadmin

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije zaublažavanje negativnih posledica ekonomske krize u 2011. godini Banca Intesaje počela da prima zahteve za subvencionisane kredite namenjene privredi. Uokviru programa, klijenti imaju mogućnost da konkurišu za kredite sa subvencijomkamate za održanje tekuće likvidnosti, finansiranje trajnih obrtnih sredstava i izvozneposlove, investicije i namensku industriju. U poređenju sa uslovima u 2010. ovegodine maksimalni iznosi kredita koji će privredni subjekti moći da koriste će biti veći.

U skladu sa Uredbom maksimalni iznosi sredstava kredita za finansiranjetekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava povećani su za preduzetnike na 3miliona dinara, za mala preduzeća na 10 miliona dinara (odnosno za izvozneposlove na 10 miliona dinara ili 10 miliona dinara sa valutnom klauzulom), za srednjapreduzeća na 80 miliona dinara (odnosno za izvozne poslove na 200 miliona dinaraili 200 miliona dinara sa valutnom klauzulom) i za velika preduzeća na 300 milonadinara (odnosno za izvozne poslove na 800 miliona dinara ili 800 miliona dinara savalutnom klauzulom). Ovi krediti će se kao i do sada odobravati na rok do 12 meseci,po kamatnoj stopi u visini Repo stope, odnosno 4,4 odsto na godišnjem nivou zakredite za izvozne poslove sa valutnom klauzulom.

Uslovi za investicione kredite nisu promenjeni u odnosu na prethodnu godinui kamatna stopa iznosi 4 odsto plus vrednost 3-mesečnog euribora na godišnjemnivou uz primenu valutne klauzule, odnosno za investicione kredite obezbeđenegarancijom Fonda za razvoj Republike Srbije kamata iznosi 2 odsto plus vrednost3-mesečnog euribora na na godišnjem nivou. Kao i prethodne godine u skladusa Uredbom koja se odnosi na potrošačke kredite i kredite za pravna lica zanabavku određenih trajnih potrošnih dobara i usluga u 2011. godini, Banca Intesaće odobravati kredite pravnim licima za kupovinu autobusa, građevinskih mašina iteretnih motornih vozila-kamiona domaće proizvodnje, na rok do sedam godina uzprimenu valutne klauzule i kamatnu stopu od 4,5 odsto na godišnjem nivou.

Pročitajte i ovo...