Home VestiBiznis & Finansije Banke u Srbiji: Više visokorizičnih klijenata

Banke u Srbiji: Više visokorizičnih klijenata

by bifadmin

Banke u Srbiji su, prema stepenu izloženosti riziku od pranja novca i finansiranja terorizma, 53,51 odsto klijenata svrstale u kategoriju niskorizičnih. Uodnosu na rezultate upitnika NBS za prvo polugođe 2010.povećan je broj niskorizičnih klijenata za 15,3 odsto, dok je broj srednjerizičnih veći za 1,16 odsto.

Oko 46 odsto čine klijenti srednjeg stepena rizika i 0,32 odsto su klijenti visokog stepena rizika, dok je 0,05 odsto ocenjeno kao neprihvatljivo.

Banke su, prema dostavljenim podacima, u visokorizičnu kategoriju svrstale 41.103 klijenta, što je u odnosu na prvo polugođe 2010. godine više za 5.317 klijenata ili 14,86 odsto.

Prema podacima koje su banke dostavile, sa klijentima iz visokorizičnih geografskih područja i klijentima iz “of šor” geografskih područja, izvršeno je u posmatranom periodu 104.153, odnosno 185.122 transakcija.Ovo predstavlja porast u odnosu na prethodni posmatrani period za 38,9 odsto, odnosno za 15,6 odsto, što ukazuje na to da je povećan broj transakcija kojima zaposleni moraju posvetiti više pažnje.

Banke su u drugom polugođu 2010. godine prijavile Upravi za sprečavanje pranja novca 3.739 sumnjivih transakcija, što predstavlja blago smanjenje od 1,55 odsto u odnosu na dobijene rezultate po predhodnom upitniku.

Pročitajte i ovo...