Home VestiBiznis & Finansije Novine APR-a u finansijskom izveštavanju

Novine APR-a u finansijskom izveštavanju

by bifadmin

APR (Agencija za privredne registre) modernizovala je metod prikupljanja finansijskih izveštaja za 2010. godinu. Naime, sada možete svoj izveštaj dostaviti i elektronskim putem.

Novine koje je APR uvela u finansijskom izveštavanju su:

Novine u FI za 2009. – potpuna transparentnost (objavljivanje) FI na internet strani APR-a – objavljivanje finansijskih izveštaja, mišljenja revizora i dokumentacije o njihovom usvajanju na internet strani APR-a – ustanovljavanje Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika u APR-u od 1. januara 2010. godine,

Novine u FI za 2010. – povećanje kvaliteta i brzine obrade, unapređenje komunikacije sa obveznicima i približavanje primeni Zakona o elektronskom potpisu (Pravilnik) – dostavljanje finansijskih izveštaja preko Interneta (i papirni primerak poštom) – uvođenje Zahteva za registraciju finansijskog izveštaja (objedinjavanje više dokumenata u jedan) – uvođenje zamene finansijskog izveštaja (ispravka grešaka do završetka preliminarne obrade)

Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2010. godinu:


–redovni godišnji finansijski izveštaji – 28. februar 2011.(maj 2011.)

–konsolidovani finansijski izveštaji – 30. april 2011.(juni 2011.)

–dokumentacija iz čl.31 Zakona – 30. septembar 2011.(novembar 2011.)

–vanredni finansijski izveštaji – 60 dana od dana sastavljanja

Izveštaji mogu biti dostavljeniprimenom posebne aplikacije APR (RIApp), bez naknade, iliu pisanoj formi, uz plaćanje naknade.Naknade za registraciju GFI i KFI u pisanoj formi su za:

-obveznike revizije i matična pravna lica 10.000
-ostala privredna društva i preduzetnike 3.000
-mala druga pravna lica 1.000
-neblagovremeno dostavljanje GFI u pisanoj formi uvećava se za 3.000, u elektronskoj
formi 3.000
-neblagovremeno otklanjanje nedostataka u GFI – 2.000


Naknade za zamenu FI u pisanoj (elektronskoj) formi su za:

-obveznike revizije i matična pravna lica 15.000 (50%)
-ostale obveznike 7.500 (50%)

Pročitajte i ovo...