Home VestiBiznis & Finansije Izveštaj o poslovanju METRO GRUPE za 2010.

Izveštaj o poslovanju METRO GRUPE za 2010.

by bifadmin

METRO GRUPA je finansijsku 2010. godinu zaključila sa poslovnom dobiti (EBIT) pre odbitka posebnih pozicija od 2,415 milijardi evra, što je rast za skoro 20%. Prodaja METRO GRUPE porasla je za 2,6% na 67,3 milijarde evra. Rastu dobiti doprineli su svi prodajni sektori, otvoreno je 100 novih prodavnica, dok je za 2011. godinu planirano više od 110 novih lokacija.

„Ostvarili smo rekordnu dobit tokom najvećeg restrukturiranja u istoriji kompanije i na kraju teške ekonomske krize. Tokom krize nismo bili pasivni već smo je aktivno oblikovali. To sada daje plodove.”, rekao je dr Ekard Kordes, generalni direktor METRO AG.

Prodaja METRO GRUPE je u finansijskoj 2010. godini porasla za 2,6% na 67,3 milijarde evra, dok je u istočnoj Evropi, prodaja takođe povećana zbog kursnih efekata za 7,1% na 16,9 milijardi evra. Ovom rezultatu su doprineli svi prodajni sektori, kao i segment nekretnina. Vrednost akcija Metroa se tokom posmatrane godine povećala za 26,6%, čime su se te akcije rangirala među najuspešnije u nemačkom DAX indeksu.

Tokom posmatrane godine, METRO GRUPA je 61% svoje prodaje ostvarila izvan matičnog tržišta. Najveći deo investicija iskorišćen je za međunarodnu ekspanziju kompanija Metro Cash & Carry i Media Markt, odnosno Saturn. „Tokom 2010. otvorili smo 100 novih prodavnica. Našu međunarodnu ekspanziju nastavljamo bržim tempom i planiramo da tokom tekuće godine otvorimo više od 110 novih prodavnica.”, rekao je Kordes. Fokus će biti na Kini, Indiji i Rusiji.

METRO GRUPA, na srednji rok, očekuje rast prodaje od preko 6% godišnje. Za 2011. godinu – pod pretpostavkom opšteg privrednog oporavka i umerenog rasta cena, naročito u oblastima energije i sirovina – očekuje se da prodaja poraste za više od 4% korigovano za promene portfolija. Za 2012. godinu planiran je ulazak na tržište u Indoneziji.

Pročitajte i ovo...