Home VestiBiznis & Finansije Erste Bank a.d. Novi Sad: Rezultati poslovanja u prvom kvartalu 2011.

Erste Bank a.d. Novi Sad: Rezultati poslovanja u prvom kvartalu 2011.

by bifadmin

Za Erste Bank a.d. Novi Sad prvi kvartal 2011. bio je znatno bolji odprošlogodišnjeg – bilansna suma je uvećana za 1%, sa 62,1 milijarde dinara na kraju 2010. godine na 62,6milijardi dinara na kraju prvog kvartala ove godine; operativni prihodi u prvom kvartalu veći su za 44,5% u odnosu na isti period prethodnegodine, sa 906 miliona na 1.309 miliona, dok su operativni rashodi porasli za 14,1%, sa 778miliona na 887 miliona.

Operativna dobit ove banke u prvom kvartalu 2011. godine iznosila je 422 miliona dinara za razliku od prošlogodišnjih128 miliona dinara.Neto dobit na kraju prvog kvartala 2011. godine iznosila je 144,4 miliona dinara, što je za >100%više u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 0,5 miliona dinara.

Erste Grupa je inače u prvom kvartalu 2011. godine povećalaneto dobit na 260,6 miliona EUR, usled nižih troškovarizika, a uprkos negativnom uticaju bankarskih poreza uAustriji i Madarskoj.Neto prihod od kamata iznosio je 1.295,7 miliona EUR u prvom kvartalu 2011. godine(-2,1% u odnosu na prvi kvartal 2010. godine). Ovo je delom bilo zbog blagog smanjenjaneto kamatne marže na 2,88% (u odnosu na 3,03% u prvom kvartalu 2010. godine), štose pripisuje delimično promenjenoj bilansnoj strukturi, kao i neprestano niskim tržišnimkamatnim stopama.
Neto prihod od naknada je porastao za 2,1% na 481,2 miliona EUR u prvom kvartalu2011. godine, podstaknut povećanim provizijama od poslovanja sa hartijama odvrednosti i platnog prometa.Neto rezultat trgovanja je ostao nepromenjen na 139,7 miliona EUR (-1,1%).
Operativni rashodi su ostali stabilni u prvom kvartalu 2011. godine i iznosili su 963,0miliona EUR (+1,0%, valutna korekcija +0.3%). Ovo je dovelo do toga da koeficijenttroškovi/prihodi bude 50,2% (u poredenju sa 49,2% u prvom kvartalu 2010. godine).

Pročitajte i ovo...