Home VestiBiznis & Finansije Koja je kreditna kartica najpovoljnija?

Koja je kreditna kartica najpovoljnija?

by bifadmin

Kamaticino istraživanje o kreditnim karticama pokazalo je na koje sve načine kartice mogu da vam štete, ali i šta treba raditi da bi se izbegla opasnost od preteranog zaduživanja, kao na primer voditi računa o kamatnoj stopi, tarifama na bankomatima, upotrebljivosti kartica u inostranstvu i sl.

Kreditne kartice funkcionišu po sledećem principu: banka svakom svom korisniku odobrava kreditni limit, u okviru kojeg se korisnik može zadužiti plaćajući robe i usluge kreditnom karticom ili podižući novac na bankomatima. Obaveza korisnika je da mesečno otplaćuje najmanji deo duga – iliti, deo duga koji je definisan ugovorom (kreće se od 3% u odnosu na iskorišćena sredstva, pa naviše). Deo koji se ne izmiri prelazi u naredni mesec i na to zaduženje se dalje plaća kamata. Odjednom se može isplatiti i ceo dug ili veći deo duga od minimalno određene mesečne obaveze. U zavisnosti od tipa kartice banka može ponuditi tzv. grejs period (tipično od 20-40 dana), što znači da ako je korisnik izmirio prethodni dug u potpunosti (ne misli se na dospeli dug, već na ukupan dug), neće platiti nikakvu kamatu na potrošeni novac, tj. ako se do roka koji je naznačen na izvodu uplati celokupan iznos koji je potrošen, banka neće naplatiti kamatu.

Kamatne stope se kreću i do 2.6% na mesečnom, tj. 36.10% na godišnjem nivou. Odnosno, ako pretpostavimo da je prosečan dug na godišnjem nivou 50.000 RSD, kamata koja se plaća varira u rasponu od 10.780 RSD pa sve do 18.040 RSD. Po ovom osnovu je moguće napraviti uštedu od 7.260 RSD, što je 70% iznosa duga. Ušteda je značajna pogotovo ako je zaduženje više od pretpostavljenih 50.000 RSD.
Treba napomenuti da su kamatne stope više ukoliko se zarada prima preko neke druge banke. Tabele kamatnih stopa možete videti na sajtu Kamatice.
Ono što međutim predstavlja svojevrsnu zamku za korisnike kreditnih kartica je minimalni iznos duga (kreće se od 3% pa naviše) koji se mora platiti da bi se moglo nastaviti sa koriščenjem kartice. Ukoliko je minimalni iznos duga nizak, npr. 3%-5% na mesečnom nivou, njegovim plaćanjem pokriva se, praktično, samo kamata i naknade za iskorišćen novac, dok glavnica duga ostaje ista – nesmanjena. Kada finansijske prilike to dozvoljavaju, najbolja opcija je da se odjednom vrati celokupan iznos iskorišćenih sredstava, ili bar znatno više od minimalno definisanog iznosa (20%-90% duga).
Za razliku od kreditnih kartica koje izdaju VISA i MasterCard, a koje nam daju mogućnost plaćanja i podizanja novca u zemlji i inostranstvu, DINA kreditne kartice nam ove usluge nude samo u zemlji. Razlika u godišnjoj članarini je mala (oko 1000 RSD i manje, zavisno od banke), tako da je za ljude koji žele punu novčanu fleksibilost i pristup svom novcu i van zemlje, bolja opcija VISA ili MasterCard kreditne kartice.
Sve banke nude određene pogodnosti i popuste u pojedinim prodajnim objektima potrošne robe sa kojima sarađuju (to su najčešće trgovački lanci), ali ovi faktori nemaju veliki uticaj na izbor kreditne kartice. Slično je i sa naknadama, koje nisu male ali su dosta ujednačene među bankama. Naknade se plaćaju prilikom podizanja novca na bankomatima, plaćanjima preko POS terminala, banke izdavaoca kreditne kartice, ili neke druge banke. Troškovi koji se plaćaju po ovom osnovu kreću se od 2.5% (minimalno 150 RSD po transakciji) do 3.5% (minimalno 250 RSD po transakciji).
Sumirajući sve prethodno izloženo, pri izboru kreditne kartice najbolja opcija je kreditna kartica (VISA ili MasterCard) koja celokupni iznos iskorišćenih sredstava deli na jednake mesečne rate, jer se radi o beskamatnom kreditiranju. Ili kreditna kartica iz palete standarnih Visa / MasterCard (Visa Classic i MasterCard Standard) koja ima najnižu kamatnu stopu na iskorišćena sredstva.

Pročitajte i ovo...