Home VestiBiznis & Finansije Sistemska korupcija na fakultetima

Sistemska korupcija na fakultetima

by bifadmin

Na panel diskusiji „Korupcija u visokom obrazovanju Srbije i kako je sprečiti” u organizaciji Centra za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole (BOŠ) predstavljeni su ključni rezultati četvorogodišnjeg monitoring istraživanja o korupciji u visokom obrazovanju, koji prikazuju iskustva i percepcije studenata o pripremnoj nastavi za fakultet, taksama, načinu prodaje udžbenika, privatnoj nastavi, podmićivanju i varanju na ispitima.

Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku fakulteta, na oko 200-250 ispitanika po fakultetu, u periodu od 2007. do 2011. godine i statistička verovatnoća da se nalazi odnose na celokupnu studentsku populaciju je 96%. Ispitivane su sledeće teme:

Pripremna nastava

Iako Fakultet čini dostupnim detaljnije informacije o oblastima od značaja za polaganje prijemnog ispita, kao motiv prijavljivanja na pripremnu nastavu na Fakultetu 53% ispitanika navodi da će će pripremna nastava redukovati gradivo potrebno za spremanje prijemnog, dok skoro svi maturanati/kandidati (97,2%) koji su pohađali pripremnu nastavu navode da profesori govore šta treba, a šta ne treba učiti za prijemni i da na pripremnoj nastavi vrše selekciju gradiva.

Upis na fakultet

Svaki treći student Pravnog fakulteta ima sklonost ka varanju na prijemnom ispitu, i to u vidu prepisivanja od kolega i korišćenja “bubice”.Najčešći oblik nelegalnih aktivnosti pri upisu za koji su studenti čuli da se dešava je naknadno ubacivanje na rang listu, a isti je slučaj i kod maturanata. Davanje mita nekome u administraciji, pružanje protivusluga i nelegalne promene na rang listi su takođe oblici korupcije za koje je 1/3 studenta i maturanata čula da se dešavaju.

Takse

Istraživanje na Fakultetu političkih nauka pokazalo je da 99% studenata ne zna šta sve ulazi u cenu taksi i kako se one formiraju, a84,5% to zanima, kao i način trošenja novca od taksi. Mali broj studenata smatra da se ovaj novac troši na poboljšavanje kvaliteta nastave,kupovinu opreme, osavremenjavanje i renoviranje fakulteta.

Udžbenici

Na fakultetima koji nemaju dobro regulisanu prodaju knjiga i veliki izbor literature studenti bivaju ucenjivani da kupuju knjige određenih profesora. Takav je slučaj na Poljoprivrednom fakultetu gde je75% studenata bilo primorano da kupi udžbenik od profesora, a 35% studenata je dobilo višu ocenu na ispitu zbog toga. Ekonomski fakultet se izborio sa ovim problemom tako što samofinansirajućim studentima u cenu studiranja ulaze i knjige, pa je tamo31.5% studenata lično bilo primorano da kupi nov nastavni materijal.

Privatna nastava

Na Medicinskom fakultetu je29% studenata tokom dosadašnjeg studiranja pohađalo privatnu nastavu, a njih29.5% mislida se privatna nastava organizuje u saradnji sa ispitivačima na ispitu, pa se time garantuje prolaznost na istom. Čak69% studenata smatra da pohađanje privatne nastave kako bi se ostvarile određene beneficije u odnosu na druge studente nije prestup i da takvi studenti ne bi trebalo da budu kažnjeni, što znači da je korupcija gotovo postala obrazac ponašanja u našem društvu.

Varanje

Na Elektrotehničkom fakultetu34% studenata nije nikada prepisivalo (šaputanje, dodavanje papira) od kolega na ispitu, a oni koji varaju pravdaju točinjenicom da se od njih traži nevažno i nepotrebno znanje.

Mito

Dok je jedan student medicine u anketi priznao da je podmićivao da bi se upisao,26% studenata misli da su neke njihove kolege ili prijatelji zaobišli zvanični proces prijema studenata.

Finansijski tokovi

Na Hemijskom fakultetu73% studenata ne zna, a 77% zanima šta ulazi u cenu školarine. O kvalitetu rada visokoobrazovnih institucija svedoči podatak da samo 17% posto studenata kažeda su svi profesori dostupni za konsultacije u zakazanom terminu, pa se postavlja pitanje na koji način fakulteti troše zarađeni novac i šta za uzvrat pružaju studentima. Studente interesuje kako fakulteti formiraju cene usluga, kako se ta sredstva troše i sl – njih 97,5% nije pročitalo finansijki izveštaj fakulteta, a oni koji jesu suu nekom od savetodavnih tela fakulteta.

Pročitajte i ovo...