Home VestiBiznis & Finansije Registar finansijskih izveštaja: Finansijski sektor imao gubitak od 4,1 milijardi dinara

Registar finansijskih izveštaja: Finansijski sektor imao gubitak od 4,1 milijardi dinara

by bifadmin

Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika objavio je podatke oobrađenim redovnim godišnjim finansijskim izveštajima za 2011. godinu u kome stoji da je na tržištu naše zemlje tadaposlovalo 140 finansijskih institucija koje su svoje aktivnosti obavljale u sektoru banaka, sektoru osiguranja, finansijskog lizinga, brokersko dilerskih društava, društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim i investicionim fondovima, zatvorenih i privatnih investicionih fondova i sl. Jedna od primarnih karakteristika srpskog finansijskog sektora je, kao i prethodnih godina, izražena ”bankocentričnost”, tako da banke u osnovnim performansama celog sektora učestvuju sa preko 70,7%.

Pojačana nestabilnost na globalnom finansijskom tržištu uslovljena novim kriznim talasom u zemljama na obodu evrozone i skroman oporavak domaće ekonomije od prethodne krize uslovili su smanjenu sposobnost za pribavljanje kapitala, a sužavanju kreditnih i investicionih aktivnosti na finansijskom tržištu doprinela je i oslabljena bonitetna sposobnost srpske privrede i stanovništva. I pored toga, stabilnost u poslovanju finansijskog sektora je očuvana, delom, i zbog mera ekonomske i monetarne politike.

Posle višegodišnje rastuće profitabilnosti, srpski finansijski sektor, na ukupnom nivou, u 2011. godini beleži gubitak u iznosu od 4,1 mlrd dinara, i to pre svega zbog visokih negativnih rezultata koje su iskazale banke i druge finansijske institucije odnosno fondovi. Međutim, ovde posebno treba istaći da su glavni nosioci gubitaka celog sektora, praktično, dve institucije, koje su u prethodnoj godini poslovale pozitivno – jedna banka, čiji je gubitak doprineo negativnom rezultatu celog bankarskog sektora i jedan fond. Takođe, ukoliko bi se isključili gubici ovih institucija, koji iznose 33,3 mlrd dinara, tendencija profitabilnog poslovanja celog finansijskog sektora bila bi nastavljena, odnosno pozitivan rezultat bi iznosio 29,2 mlrd dinara (banke 27,4 mlrd dinara).

Pozitivne rezultate, na ukupnom nivou, iskazali su sektor osiguranja, čiji je dobitak iskazan na nivou trećine prošlogodišnjeg rezultata, kao i brokersko dilerska društva i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, koji su iz zone negativnog prešli u zonu pozitivnog poslovanja.

Dodatna obazrivost na finansijskom tržištu usled povećanih rizika poslovanja odrazila se na usporavanje tendencije intenzivnog rasta celokupnog finansijskog sektora, koja je bila prisutna u prethodnom periodu. Ukupna bilansna suma finansijskih institucija u 2011. godini beleži blagi rast (2,3%) u odnosu na prethodnu godinu i iskazana je u iznosu od 3.047 mlrd dinara. Ovo je posledica, pre svega, povećanja angažovanih sredstava u sektoru banaka i osiguranja, koji raspolažu sa 87,0% odnosno 4,5% ukupnih sredstava finansijskog sektora.

Visok stepen kapitalizovanosti i zadovoljavajuća likvidnost, koji su održani i u 2011. godini, doprineli su očuvanju sigurnosti u poslovanju finansijskog sektora. Kapital finansijskog sektora čini nešto manje od četvrtine ukupnih izvora finansiranja (23,4%) i iznosi 714 mlrd dinara, a u odnosu na prošlogodišnji nivo uvećan je za 4,6%. Pri tome, najveći rast kapitala iskazuju banke (9,9%), a one u kapitalu odnosno sopstvenim izvorima finansiranja svih finansijskih institucija učestvuju sa 76,5%.

Pročitajte i ovo...