Home VestiBiznis & Finansije Centralna i istočna Evropa ostaje pokretač rasta Evrope

Centralna i istočna Evropa ostaje pokretač rasta Evrope

by bifadmin

Stopa rasta BDP-a ovog regiona ove godine je2,4%, dok se u evrozoni smanjujena – 0,5 %. Region CIE je u pogledu reformi ispred perifernih zemalja evrozone a Raiffeisen analitičari predlažu ulaganje u Poljsku, posebno uRHI, Immofinanz, Eurocash, Cyfrowy Polsat, Magnit.

“Svedoci smo da centralna i istočna Evropa (CIE) generalno, a posebno njene valute, postaje sve atraktivnija za investitore, posebno u poređenju sa evrozonom i evrom,” kaže Gunter Deuber, direktor Odseka za istraživanje CIE u Raiffeisen Research, odseka Raiffeisen Bank International AG (RBI). On vidi razloge za ovakav razvoj situacije u činjenici da je od 2009.godine većina zemalja CIE preduzela značajne programe usklađivanja kako bi se prilagodile novom finansijskom okruženju i uslovima rasta, dok su periferne zemlje evrozone to isuviše dugo odlagale. “Ono što zaslužuje posebnu pažnju je veliki pad domaće finalne tražnje, što je omogućilo radikalno smanjenje neodrživih deficita tekućeg računa,” Deuber objašnjava i dodaje da fleksibilna tržišta radne snage, kao i još uvek povoljna struktura troškova u poredjenju sa produktivnšću, u velikoj meri podržavaju ovo dugoročno poboljšanje. Ovaj analitičar ističe da kreditna kriza u evrozoni u suštini nije uticala na zemlje CIE.

Međutim, Raiffeisen Research priznaje da se i u CIE oseća trend slabljenja ekonomske aktivnosti usled problema rasta na globalnom nivou. To pre svega važi za zemlje Balkana, Mađarsku, Češku Republiku i Sloveniju koje su sve pogođene recesijom. “Rusija, Poljska i Slovačka ostvaruju bolje rezultate u pogledu ekonomskog rasta, ali se i u ovim zemljama stope rasta usporavaju,” izjavljuje Deuber.

U poređenju sa evrozonom, postaje očigledno da CIE i dalje otaje region rasta u Evropi: prema analizama Raiffeisen Research, CIE će ostvariti realni rast BDP od 2,4 % u 2012. i 2,9 % u 2013. Za razliku od CIE, očekuje se da će BDP u evrozoni pasti na -0,5% u 2012, dok bi u 2013. trebalo da zabeleži tek neznatnu stopu rasta od 0,2%.

Iako će poljska privreda verovatno nastaviti da u narednim kvartalima prolazi kroz period usporavanja, što je nedavno postalo očigledno, analitičari RBI očekuju da će privreda izbeći recesiju sa sigurnom marginom, kao i 2009. godine. Oni predviđaju rast BDP od 2,5 % u istom periodu u 2012.i 2013. “Treba istaći da je Poljska takođe znatno bolja i u pogledu javnih finansija”, kaže Marta Petka-Zagajewska, glavni ekonomista u Raiffeisen Bank Poljska. Zajedno sa Nemačkom, Poljska se nalazi među nekolicinom evropskih ekonomija koje imaju prilično likvidno tržište javnog duga gde se očekuje da će nivo javnog duga u odnosu na BDP dostići vrhunac i gde je smanjenje javnog duga realan scenario u narednim godinama “Zato i nije iznenađujuće što je Poljska uspela da se nametne kao “sigurna luka” na nivou CIE regiona, pa u izvesnoj meri i na širem evropskom nivou ”, ona dodaje.

Austrijska privreda takođe plaća cenu loše ekonomske situacije u evrzoni. Analitičari RBI predviđaju rast BDP za Austriju od 1% u 2012. i 0,9 % u 2013. Generalno, oni očekuju porast ekonomske aktivnosti u toku 2013. Ovakav rezultat i dalje ostavlja Austriju u znatno boljem stanju od evrozone u celini.
Analitičari Raiffeisen Research revidirali su svoja predviđanja inflacije sa 2,3 % na 2,5 % godina-na-godinu za 2012, a za sledeću godinu na 2,3 % g-n-g (prethodno 2,0 % g-n-g). Ovo je uglavnom posledica rasta cena nafte i prehrambenih proizvoda, što se već jasno vidi kada se sagledaju cene nedeljne kupovine prosečnog kupca.
Uz postepeni početak oporavka evra, valute nekih zemalja CIE bi mogle da izgube trku do kraja 2012. Ipak, analitičari Raiffeisena ovo vide kao prolazno posrtanje, budući da bi 2013.g odina trebalo da bude u znaku rasta deviznih kurseva nakon što privreda ponovo počne da hvata pozitivan zamajac. Raiffeisen Research očekuje da će centralne banke u CIE rasteretiti monetarnu politiku, kao i da će većina sniziti kamatne stope. Jedan od ciljeva u ovom smislu je da se podrži rast kreditiranja u CIE.
Analitičari Raiffeisen Research predviđaju da će se u narednom kvartalu pogoršati stanje na tržištu obveznica CIE, ali bi trebalo da se takva kretanja sada zaustave nakon intervencije Evropske centralne banke na tržištima državnih obveznica. “Shodno tome, predviđamo blago povećanje prinosa za Poljsku, Mađarsku, Češku Republiku i Rusiju,” kaže Deuber.
Govoreći o akcijama, Deuber i dalje očekuje da vidi neke suprotne vetrove, ali bi sve veća tolerancija rizika za ulaganja kapitala na razvijenim tržištima trebalo da ima značajan uticaj na tržišta CIE. Kratkoročno, on preporučuje defanzivniji pristup tržištima i sektorima, a na srednjoročnom i dugoročnom planu, on vidi dobre mogućnosti za nastavak cikličnog oporavka u regionu CIE. Ovo bi trebalo da bude korisno za tržišta visokog rasta kao što su Rusija i Poljska. Za treći kvartal, Stefan Maxian, glavni analitičar u Raiffeisen Centrobank AG (RCB) objašnjava: “Mi računamo na slabije trendove prodaje, ali očekujemo pozitivne efekte na profitabilnost usled jačanja lokalne valute. Što se tiče 2012, mi prognoziramo promenu ukupnih WIG20 profita od minus 12%, što se može prevesti u indeks P/E 11“. Za 2013.godinu analitičari RCB prognoziraju manje-više stabilan trend (plus1%). Naš WIG20 Index target za decembar 2012. je 2500 poena, što podrazumeva preporuku za “držanje akcija” u ovom trenutku. U periodu od narednih 12 meseci, ovaj indeks je projektovan na 2650 poena. Analitičari RBI veruju da je perspektiva za obveznice nešto negativnija u poređenju sa ulaganjima u akcije.
Iako su rezultati u drugom kvartalu bili u proseku u skladu sa očekivanjima u Austriji, većina kompanija je bila znatno opreznija u svojim očekivanjima. Shodno tome, analitičari RCB su snizili svoje procene rasta ATX profita, uskladivši ih za jednokratne efekte za 2012. sa 9% na oko 6%. Glavni analitičar RCB Stefan Maxian naglašava da se “očekuje da će rast profita doći na oko 12% u 2013, čemu će doprineti niži troškovi rizika u bankama, značajna akumulacija narudžbina kompanije Andritz and SBO, kao i pozitivni efekti prodaje imovine u kompanijama za prodaju nekretnina”. Usled toga, očekuje da će racio tržišne cene i zarade (P/E) iznositi 11,1 za 2012, odnosno 9,9 u periodu od narednih 12 meseci. To znači da je racio tržišne cene i zarade i dalje ispod istorijskog proseka od oko 12.
ATX Index target RCB za decembar 2012. iznosi 2.250 poena, što trenutno znači “hold” rejting za austrijsko tržište. U okviru perioda od narednih 12 meseci, analitičari RCB prediđaju nivo indeksa od 2420 poena. Politička akcija na nivou EU i mere centralne banke u vezi evro dužničke krize nastavljaju da karakterišu tržište. Iako se mogu očekivati snažniji ekonomski vetrovi u narednim mesecima, kako je prethodno navedeno, održivo nizak nivo kamatne stope i dalje govori u prilog tržišta kapitala. Treba istaći da prinos dividende (3,6 %) ostaje i dalje iznad prinosa 10-ogodišnjih obveznica (2,1 %).
Od preporuka RCB Company Research za Austriju, favoriti su RHI, imajući u vidu trenutni rast zarade i nisku valuaciju, i Immofinanz zbog značajnog porasta dividende (trenutno 5,7 %) i potencijalnog stvaranja austrijskih i nemačkih spin-off kompanija.
AT&S je atraktivna kompanija s obzirom da je grupa povratila visoku iskorišćenost kapaciteta i snažnu tržišnu poziciju u oblasti štampanih ploča za smart telefone i tablet računare, zahvaljujući ekspanziji kapaciteta u Kini.
Na osnovu trenutnog makroscenarija za Poljsku, analitičar RCB Bartlomiej Kubicki preporučuje prilično defanzivnu strukturu. Štaviše, RCB Company Research očekuje da će kompanija koje imaju koristi od relativno jake lokalne valute dobro poslovati, kao što je Cyfrowy Polsat. Čini se da je Eurocash posebno atraktivan zbog očekivanog rasta tržišnog udela, sinergija od kupovine Tradisand i pozitivnih efekata indeksa od višeg free float-a. U Rusiji, analitičari RCB trenutno imaju lokalne akcije maloprodajnog lanca Magnit (uspešan tok širenja), kao i Rostelecom i Rosnefta na njihovoj listi preporuka.

Pročitajte i ovo...