Home VestiEkonomija EFSE i UniCredit kreditiraju mala preduzeća i fizička lica koja žele da reše stambeno pitanje

EFSE i UniCredit kreditiraju mala preduzeća i fizička lica koja žele da reše stambeno pitanje

by bifadmin

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) – osnovan od strane KfW Razvojne banke (KfW) uz finansijsku podršku nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Evropske komisije – potpisao je ugovor o kreditu u iznosu od 25 miliona evra sa UniCredit Bank Srbija a.d. (UniCredit). Sredstva u iznosu od 15 miliona evra namenjena su pospešivanju kreditiranja mikro i malih preduzeća, dok će 10 miliona evra biti usmereno na stambeno kreditiranje i kreditiranje poboljšanja uslova stanovanja.

finansiranje malih preduzeva

UniCredit Banka je treća najveća banka u Srbiji, sa tržišnim učešćem od približno 8%. Sa tradicionalno jakim prisustvom u kreditiranju korporativnog sektora, koji trenutno čini oko 75% kreditnog portfolija banke, odluka da se stečeno iskustvo primeni i u korist mikro i malih preduzeća predstavlja logičan korak napred.

Stambeni krediti koji trenutno čine više od 40% portfolija kredita namenjenih fizičkim licima predstavljaju drugi stub aktivnosti UniCredit Banke u Srbiji. S obzirom na to da banka pruža usluge kreditiranja na celoj teritoriji Srbije orjentišućise i na klijente sa nižim i srednjim primanjima, ovaj novi kredit će imati značajan razvojni uticaj na EFSE potrfolio u Srbiji.

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) ima za cilj podsticanje ekonomskog razvoja i prosperiteta u Albaniji, Jermeniji, Azerbejdžanu, Belorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Kosovu, Gruziji, Moldaviji, Crnoj Gori, Rumuniji, Srbiji, Ukrajini i Turskoj. Budući da je pristup finansiranju ključni faktor uspeha u razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, EFSE je fokusiran na podršku lokalnim finansijskim sektorima u jačanju njihovih kapaciteta kako bi se osiguralo odgovarajuće i održivo finansiranje.

Pročitajte i ovo...