Home VestiEkonomija Ministarstvo privrede neće odobriti konverziju javnog duga Simpa dok ne dobije realnu procenu njegovog kapitala

Ministarstvo privrede neće odobriti konverziju javnog duga Simpa dok ne dobije realnu procenu njegovog kapitala

by bifadmin

Ministarstvo privrede je saopštilo da neće odobriti konverziju javnog duga Simpa iz Vranja u državni kapital dok ta kompanija ne uradi realnu procenu vrednosti kapitala.

Skupština akcionara Simpo a.d. donela je 30. septembra ove godine odluku o Petoj emisiji akcija u ukupnom iznosu od 6,94 milijarde dinara, kojom se izdaju dodatne akcije kako bi se dug te kompanije prema Republici Srbiji za poreze i doprinose konvertovao u akcije Simpa. Rukovodstvo Simpa je pokušalo da iskoristi nominalnu vrednost akcija kako bi prikazalo da država treba da postane vlasnik 53,69% ukupno izdatih akcija Simpo a.d.

Ministarstvo privrede insistira na tome da se pre konverzije mora izvršiti realna procena kapitala Simpo a.d. jer se samo na taj način može uspostaviti jednaka vrednost davanja. Ukupna knjigovodstvena vrednost kapitala Simpa iznosi 5,34 milijarde dinara tako da ni 100% vlasništva ne može da pokrije iznos duga Simpa prema državi.

konverzija duga

Rukovodstvo poslovnog sistema Simpo je tokom više razgovora u Ministarstvu privrede pokušalo da prikaže kako će procena vrednosti kapitala zahtevati vreme od najmanje mesec dana, da je nominalna procena izvršena u „skladu sa zakonom“ i tražilo da se pripremi zaključak koji će potvrditi konverziju javnog duga te kompanije u kapital države.

Ministarstvo privrede neće dozvoliti konverziju potraživanja prema nominalnoj vrednosti kapitala kako predlaže rukovodstvo Simpa, jer bi to bilo štetno za budžet Republike Srbije i poreske obveznike.

U odsustvu procene fer tržišne vrednosti kapitala u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, jedino prihvatljivo rešenje u okviru sporazuma koje je potpisalo prethodno Ministarstvo finansija i privrede je da Republika Srbija po osnovu konverzije potraživanja odmah postane vlasnik 100% akcija Simpa, kako bi se stvorili uslovi za normalizaciju poslovanja tog sistema i overavanje zdravstvenih knjižica.

Pročitajte i ovo...