/ Ekonomija / Kada će se smanjiti birokratija za porodilje?
BiF Analize Čitajte B&F online

Kada će se smanjiti birokratija za porodilje?

This post has already been read 937 times!

NALED objavljuje otvoreno pismo državnoj sekretarki u oblastima briga o porodici i socijalna zaštita Brankici Janković iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.

Poštovana gospođo Janković,

Kao najuporniji zagovornik smanjivanja birokratije, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) već više od godinu dana svakodnevno vrši pritisak na državu da pojednostavi jednu komplikovanu administrativnu proceduru, koja pogađa sve porodilje u našoj zemlji. Želimo da jasno predočimo svim građanima Srbije da država nije ništa uradila da ovu proceduru pojednostavi, a za to ste odgovorni upravo – vi.

Procedura za ostvarivanje prava na naknadu tokom porodiljskog odsustva zahteva predaju 12 grupa dokumenata tj. 86 papira. U toj gomili papirologije, sigurno znate, 80 papira porodilje i njihovi poslodavci nose na šaltere institucija potpuno nepotrebno.

Navešćemo samo neke od primera. Zašto je potrebno da porodilja dostavlja fotokopiju zdravstvene knjižice kada već dostavlja doznaku? Ako je od lekara dobila doznaku to pokazuje da već ima overenu knjižicu. Znači li to da preko porodilje proveravate da li lekar vara državu? Zašto porodilja mora da dostavi Ugovor o radu kada već ima doznaku i rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko?

prodiljsko

Najveći broj papira (48 od 86) odnosi se na poreske prijave o plaćenom porezu (OPJ) i doprinosima (OD). Kakve veze s konkretnom porodiljom može da ima predavanje prijava u kojima su navedene ukupne sume zarada, poreza i doprinosa za sve zaposlene u firmi? Zašto je PP OPJ i PP OD potrebno dostaviti Sekretarijatu za socijalnu zaštitu kada su poslodavci te formulare već predali Poreskoj upravi?

Takođe, s obzirom da je država ta koja ima obavezu da isplati ovu naknadu porodiljama, postavlja se pitanje zašto ceo ovaj proces ide preko leđa privrede sa komplikovanom procedurom refundacije?

Podsetićemo vas da ste nam i u novembru 2012. i sredinom januara 2014. odgovorili identično – da se analizira Zakon o finansijskoj podršci porodica sa decom i da ćete prilikom definisanja novih rešenja uzeti u obzir naše predloge. Sve ste lepo odgovorili jedino što niste rekli KADA ćete sve to završiti i konačno promeniti zakon. Takvo obrazloženje samo pokazuje da državni službenici izbegavaju da preuzmu odgovornost. Umesto da uspostave valjanu kontrolu i kazne pojedince koji varaju sistem, nameću komplikovane procedure koje štete svima.

Tu dolazimo ponovo na pitanje vaše lične odgovornosti. Vi ste neko ko može da postavi ROK za završetak ove reforme i da je sprovede, kao što je u slučaju trudnica to uradio tadašnji državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Simo Vuković uprkos oklevanju pomoćnika. Za ostvarivanje naknade tokom trudničkog bolovanja sada je potrebno podneti četiri, a ne 11 dokumenata i ta procedura funkcioniše.

Nečinjenjem pokazujete da se slažete sa ovakvim sistemom, sa birokratijom koja predstavlja ništa drugo osim plodno tle za korupciju i nerad. Još jednom vas pozivamo da preuzmete odgovornost i postavite rok KADA ćete izmeniti Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close