Home VestiEkonomija APR: Finansijski sektor u 2013. godini posrtao

APR: Finansijski sektor u 2013. godini posrtao

by bifadmin

Agencija za privredne registre je objavila rezultate poslovanja finansijskog sektora u Srbiji u 2013. godini, koji pokazuju drugo posrtanje ovog sektora od početka krize. Finansijske institucije su posle pozitivnog rezultata iz 2012. (8,6 mlrd dinara), prošle godine zabeležile gubitak od 3,1 mlrd dinara. Prelazak u sferu neprofitabilnog poslovanja pre svega je posledica gubitka banaka od 3,5 mlrd dinara, koje su u 2012. godini inače poslovale sa dobitkom od 5,6 mlrd dinara, kao i višestrukog uvećanja gubitka sektora finansijskog lizinga sa 0,3 mlrd dinara na čak 2,4 mlrd dinara. Istovremeno, sektor osiguranja je smanjio dobitak iz prethodne godine sa 2,5 mlrd dinara na jednu mlrd dinara, dok su druge finansijske institucije iskazale duplo veći dobitak u iznosu od 1,9 mlrd dinara. Prošle godine je 51 finansijska institucija bila u stečaju, sa ukupnim brojem zaposlenih od 1.362.

Ukupni prihodi finansijskih institucija zabeležili su oštar međugodišnji pad (22,4%) i iskazani su u iznosu od 478,5 mlrd dinara. Od toga, banke ostvaruju 387,5 mlrd, a njihovi ukupni prihodi su za četvrtinu manji u poređenju sa prošlogodišnjim.

Istovremeno, ukupna bilansna suma finansijskog sektora u Republici Srbiji, na kraju 2013. godine, neznatno je smanjena (1,3%) i iznosi 3.202,4 mlrd dinara, a visoka kapitalizovanost sektora je zadržana, pa on raspolaže kapitalom u visini od 736,4 mlrd dinara, što je gotovo na prošlogodišnjem nivou. Pri tome, banke raspolažu sa 2.846,2 mlrd dinara bilansne aktive i 594 mlrd dinara kapitala.

pad cena

Banke su prošle godine manje kreditirale privredu (za 7,3%) a više su se okrenule ulaganju u hartije od vrednosti. Zaustavljeno je njihovo zaduživanje u inostranstvu, a od ukupno 30 banaka polovina je poslovala u plusu, a polovina u minusu. Veoma izraženu „bankocentričnost“ srpskog finansijskog sistema ilustruje i dominantno učešće banaka u osnovnim perfomansama celokupnog finansijskog sektora – na njih se odnosi 81,0% ukupnih prihoda, 88,9% ukupne bilansne sume, 80,7% kapitala i više od dve trećine zaposlenih u svim finansijskim institucijama.

Osiguravajuća društva su imala gubitak od 36 miliona dinara a najveći rast uočen je u prihodima od premija na životno osiguranje. Davaoci finansijskog lizinga imali su tri puta veći pad u odnosu na 2012. godinu a brokersko-dilerska društva su smanjila gubitak.

Inače, finansijski sektor je na kraju 2013. godine brojao ukupno 120 finansijskih institucija, među kojima su 30 banaka, 28 društava za osiguranje, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita, 16 davalaca finansijskog lizinga, 31 brokersko dilersko društvo, četiri društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, četiri društva za upravljanje investicionim fondovima, jedan zatvoreni/privatni investicioni fond, Agencija za osiguranje depozita i četiri fonda. Na ukupnom nivou, finansijske institucije su zapošljavale 39.434 radnika. Tendencija opadanja broja finansijskih institucija i broja zaposlenih, započeta sa nastupanjem krize, i dalje je nastavljena, pa je u 2013. godini u finansijskom sektoru poslovalo osam institucija manje, a broj zaposlenih je smanjen za 689 radnika u odnosu na prethodnu godinu.

Iako je tokom čitavog kriznog perioda, uz izuzetak 2011. godine, srpski finansijski sektor uspevao da se izbori sa brojnim poteškoćama, u 2013. godini i on je podlegao negativnim efektima narušenog privrednog ambijenta.

Na konferenciji za štampu na kojoj su objavljeni ovi podaci novinarima je saopšteno i da je zgrada arhiva Agencije za privredne registre u Rakovici ozbiljno oštećena tokom izlivanja Rakovičcke i Topčiderske reke. Naime, oštećeni su temelji ove zgrade i ona je stavljena van funkcije.

Pročitajte i ovo...