Home VestiBiznis & Finansije Makroekonomija.org: Rekordan kvartalni deficit budžeta u Srbiji

Makroekonomija.org: Rekordan kvartalni deficit budžeta u Srbiji

by bifadmin

U martu je ostvaren rekordan nominalni mesečni iznos deficita budžeta od 38,4 milijardi dinara, a što je uticalo i da u prvom tromesečju bude ostvaren rekordan kvartalni deficit u iznosu od 71,8 milijardi dinara. U martu je budžetski deficit iznosio 1% godišnjeg BDP-a, a u prvom tromesečju skoro 1,9% BDP-a (iz 2013. godine), prenosi Makroekonomija.org.

Ovo je bio očekivani rezultat druge „fiskalne konsolidacije“ na kraju 2013 godine, nakon prve iz oktobra 2012 godine. Veće poreske stope utiču na pad privredne aktivnosti, što obara poreske prihode i utiče na povećanje deficita. Rast industrijske proizvodnje baziran na rastu izvoza nije mogao da utiče na povećanje poreskih primanja.

kasica

U martu su primanja budžeta iznosila 58,1 milijardi dinara i nominalno su smanjena za 10,9%, a realno za 13% u odnosu na isti mesec 2013 godine. Izdaci su iznosili 96,4 milijardi dinara, što je nominalni porast od 21%, a realni za 18,2%.

U prvom tromesečju primanja su povećana za 9,5 milijardi dinara, izdaci za 31,4 milijardi dinara, pa je deficit povećan za 22 milijarde dinara. Izdaci za kamate su povećani za 16,5 milijardi dinara (za 93,3%, sa 17,7 na 34,3 milijarde dinara). Uprkos najvećem uticaju rasta izdataka za kamate, i ostali, primarni, deficit je povećan za 5,4 milijardi dinara, sa 32,1 na 37,5 milijardi dinara).

Primanja su povećana kod PDV-a za 6,2 milijarde dinara, neporeski prihodi za 5,7 milijardi, i akcize za 0,4, dok su smanjeni od poreza na dobit preduzeća (za 2,4 milijarde) i znatno manje za porez na dohodak građana, carine, ostali poreski prihodi i donacije.

Nakon izdataka za kamate, najveći rast imali su socijalna zaštita iz budžeta (za 4,6 milijardi dinara), transferi OOSO (3), rashodi za zaposlene (za 2,6 milijarde dinara), ostali tekući rashodi (2,1), neto budžetske pozajmice (2,1), subvencije (1,7), subvencije (0,7), i transferi ostalim nivoima vlasti (0,4).

Smanjeni su kapitalni izdaci za milijardu dinara, rashodi za kupovinu roba i usluga (za 624 miliona dinara), i dotacije međunarodnim organizacijama (za 24 miliona dinara).

Pročitajte i ovo...