Home TekstoviB&F Plus Poslovanje osiguravajućih kuća u 2013: Gubitak nakon devet godina profitabilnosti

Poslovanje osiguravajućih kuća u 2013: Gubitak nakon devet godina profitabilnosti

by bifadmin

Sektor osiguranja je, nakon devet godina profitabilnog poslovanja, u 2013. godini na ukupnom nivou iskazao gubitak. I pored toga, zabeležen je blagi rast prihoda od premija i bilansne aktive, dok je kapital neznatno smanjen. Ovaj segment finansijskog tržišta i dalje je stabilan i najduže je uspeo da se odupre posledicama krize, zahvaljujući usmerenosti na dugoročna ulaganja i konzervativnoj regulatornoj politici.

Prošle godine, kao i one pre nje, u Srbiji je poslovalo 28 osiguravajućih društava, sa ukupno 11.327 zaposlenih, što je za 49 manje u odnosu na 2012. Trend koncentracije se nastavlja, pa je pet društava iskazalo više od tri četvrtine ukupnog neto gubitka, dok u ukupnom neto dobitku čak 88,1% otpada na svega pet društava. Ukupni prihodi od 72.251 milion dinara manji su za 1,9% u poređenju sa 2012. dok su ukupni rashodi od 72.258 miliona dinara skoro nepromenjeni.

U strukturi poslovnog prihoda preovlađuju prihodi od premija osiguranja i saosiguranja sa 55.877 miliona dinara, koji beleže godišnju stopu rasta od 5,1%. Taj porast je prvenstveno rezultat uvećanja prihoda od premija životnih osiguranja i saosiguranja koji su povećani sa 11.855 miliona dinara na 13.941 milion dinara, dok prihodi od premija neživotnih osiguranja i saosiguranja u iznosu od 49.976 miliona dinara, praktično, stagniraju, a finansijski prihodi su skoro prepolovljeni.

Iako u 2013. godini, za razliku od prethodne godine, sektor osiguranja po osnovu obavljanja osnovne delatnosti beleži pozitivne rezultate, on istovremeno iskazuje i značajno smanjenje dobitka iz finansiranja (63,3%) i skoro dupliran ostali gubitak, pa na ukupnom nivou, posle devetogodišnjeg profitabilnog perioda, iskazuje negativan neto finansijski rezultat u iznosu od 36 miliona dinara. Broj društava koja su poslovala sa negativnim rezultatom povećan je sa 10 na 12, a iskazani neto gubitak porastao je čak za 94,8%. Istovremeno, sa neto dobitkom je poslovalo 16 društava, a on je manji za 5,7% u poređenju sa prošlogodišnjim.

osiguranje kisobran

Rast stalne imovine od 17,9%, koja ove godine iznosi 85.611 miliona dinara, praćen je smanjenjem obrtne imovine za 8,4%, usled čega je stalna imovina u 2013. godini povećala učešće u ukupnim sredstvima i to sa 51,7% na 57,9%.

Više od tri četvrtine ukupnih izvora finansiranja društava za osiguranje čine pozajmljeni izvori u iznosu od 112.801 milion dinara, i veći su za 7,5% u odnosu na prethodnu godinu. U pozajmljenim izvorima finansiranja preovlađuju sredstva izdvojena po osnovu rezervisanja u cilju zaštite interesa osiguranika i blagovremene isplate štete osiguranicima. Dugoročna rezervisanja u iznosu od 51.309 miliona dinara, najvećim delom (91,4%) se odnose na matematičku rezervu životnih osiguranja, veću za petinu u odnosu na prethodnu godinu, dok rezervisanja za izravnanje rizika koja se izdvajaju za neživotna osiguranja, u iznosu od 3.654 miliona dinara, beleže povećanje od 9,5%. Prenosne premije u 2013. godini iskazane su u iznosu od 22.428 miliona dinara i povećane su za 3,0%, dok su istovremeno rezervisane štete u iznosu od 23.257 miliona dinara za 1,4% manje u poređenju sa prethodnom godinom.

Srpski sektor osiguranja raspolaže kapitalom od 34.975 miliona dinara, pa sopstveni izvori finansiranja beleže blagi međugodišnji pad (1,8%). Posle prošlogodišnjeg smanjenja (17,3%) kumulirani gubici društava za osiguranje na kraju 2013. su prasli za čak 139,7% i iznose 2.797 miliona dinara. Ove gubitke nosi 14 društava, odnosno četiri društva više u odnosu na prethodnu godinu, a oni se u potpunosti odnose na gubitke do visine kapitala.
Izvor: izveštaj APR

 Finansije top 2013/14

Pročitajte i ovo...