/ Vesti / Rezultati stres-testa evropskih banaka za dve nedelje
BiF Analize Čitajte B&F online

Rezultati stres-testa evropskih banaka za dve nedelje

This post has already been read 896 times!

Evropski bankarski nadležni organ (EBA) će u nedelju 26. oktobra objaviti širom EU rezultate stres-testa otpornosti evropskih banaka, u hipotetičkom negativnom makroekonomskom scenariju, koji je realizovan tokom 2014.

kompjuteri banka
Sa čak 12.000 različitih statističkih podataka po jednoj banci, rezultati stres-testa biće najsveobuhvatniji i sa dosad nezabeleženim nivoom transparentnosti u evropskom bankarskom sektoru. Istovremeno kada budu objavljivani rezultati ovog stres-testa Evropska centralna banka (ECB) će objaviti i rezultate svoje sveobuhvatne procene bankarskog sektora.

EBA, koja funkcioniše pod patronatom ECB, sprovela je tokom 2014. stres-test u 123 banke koje posluju u 22 države-članice EU. Rezultati istražuju pokrivenost kapitalom i njegovo poreklo u evropskim bankama, aktivu koja podleže riziku, profit i troškove, izloženost hartijama od vrednosti, kreditni rizik i sekjuritizaciju u ispitanim bankama. Takođe, po prvi put EBA će objaviti i CRR/CRD4 Common Equity Tier 1 (CET1) odnos kapitala u svakoj ispitanoj banci.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close