Home Slajder UBS: “Jačanje švajcarskog franka zahteva kontinuirano praćenje”

UBS: “Jačanje švajcarskog franka zahteva kontinuirano praćenje”

by bifadmin

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije, na sednici održanoj 23. januara 2015. godine, razmatrao je situaciju u bankarskom sektoru Srbije, sa posebnim osvrtom na efekte jačanja švajcarskog franka na sve učesnike u finansijskom sektoru.

Ocenjeno je da i ova situacija, iako nema odlike sistemskog problema, zahteva kontiuirano praćenje i analizu stanja na tržištu u cilju ublažavanja posledica za sve učesnike, kao i radi očuvanja stabilnosti i osnovnih parametara funkcionisanja bankarskog i finansijskog sistema.

Upravni odbor ističe da u traganju za rešenjima i u ovoj, kao i u bilo kojoj drugoj situaciji, a u cilju očuvanja stabilnosti bankarskog sektora, moraju da budu poštovani sledeći principi: 1) jednak tretman svih klijenata na tržištu, 2) preuzimanje individualnog rizika i odgovornosti, kako klijenata tako i banaka. Udruženje banaka je i u prethodnim godinama, kada je dolazilo do otežanih uslova u plaćanju obaveza koje građani imaju, davalo preporuke svojim članicama (2011. na osnovu inicijative Ministarstva finansija i 2013, uvažavajući preporuke Narodne banke), da klijentima omoguće konverziju kredita indeksiranih u CHF u EUR, period mirovanja od 2 godine, produženje roka otplate kredita kao i druge pogodnosti. Međutim, vrlo mali broj klijenata je iskoristio ove mogućnosti i olakšice u tom periodu.

UBS preporučuje klijentima koji imaju probleme u otplati svojih kredita da se obrate svojim bankama i iskoriste modele restrukturiranja i/ili konverzije, kao i ostale mogućnosti, kako bi se ublažile posledice naglog skoka kursa švajcarskog franka.

Istovremeno, UBS preporučuje svojim članicama da u traganju za najboljim rešenjima, a u skladu sa svojim poslovnim politikama, minimiziraju troškove dogovorenih rešenja sa klijentima.

Nadležni stručni odbori u bankama i u Udruženju banaka nastaviće da kontinuirano prate i analiziraju situaciju na tržištu kako bi banke pravovremeno reagovale na promene u okruženju.

Pročitajte i ovo...