Home VestiEkonomija Rast prodaje i neto dobiti Atlantic Grupe

Rast prodaje i neto dobiti Atlantic Grupe

by bifadmin

Atlantic Grupa je u prvom polugodištu 2015. godine ostvarila prihode od prodaje od 333,1 miliona evra, što u odnosu na isto razdoblje 2014. godine predstavlja rast od 3,5 odsto. Dobit, pre kamata i poreza (EBIT), iznosi 27,3 miliona evra i manja je za 10,0 odsto, najviše usled rasta cena sirovina, dok neto dobit nakon manjinskih interesa iznosi 18,9 miliona evra, što predstavlja rast od 9,6 odsto.

Od važnih poslovnih događaja u prvoj polovini godine, ističu se širenje distributivnog portfolija, dalji razvoj sopstvenih brendova koji, zahvaljujući inovacijama i kvalitetu, nastavljaju da osvajaju međunarodna priznanja, nastavak integracijskih aktivnosti Foodlanda, kao i puštanje u rad proizvodnog pogona energetskih pločica u Novoj Gradiški. U drugoj polovini 2015. godine fokus će biti na daljem rastu poslovanja na postojećim tržištima i internacionalizaciji, kao i upravljanju operativnim i finansijskim obavezama i rizicima.

Otvaranjem novog savremenog pogona za proizvodnju energetskih pločica, u čiju je izgradnju i opremanje uloženo 13,3 miliona eura, nastavljena je konsolidacija proizvodnih kapaciteta Atlantic Grupe, pri čemu je proizvodnja u ovom segmentu sportske prehrane uspešno prebačena sa ugovornih spoljnih proizvođača u sopstvene pogone. Tokom prvog polugodišta 2015. fokus je, takođe, bio na intenzivnoj integraciji kompanije Foodland d.o.o. u Atlantic Grupu, čime su ostvareni preduslovi za efikasnije upravljanje i aktiviranje planiranih sinergijskih efekata unutar sistema.

Ukupnom rastu prihoda od prodaje Atlantic Grupe u prvom polugodištu 2015. najviše su pridoneli Strateško poslovno područje Delikatesni namazi – sa rastom od 6,2 odsto, Strateško poslovno područje Slatko i slano -sa rastom od 4,8 odsto, Strateško poslovno područje Pića – sa rastom od 2,3 odsto, Strateško distributivno područje Hrvatska – sa rastom od 6,3 odsto i Strateško distributivno područje Srbija – sa rastom od 5,7 odsto. Kafa se sa 19,3 odsto učešća u ukupnim prihodima od prodaje ističe kao najveća pojedinačna kategorija sa 64,1 miliona eura prihoda od prodaje.

Posmatrano po tržištima, najveći rast od 7,3 odsto ostvaren je na tržištu Srbije, koje je drugo po veličini tržište Atlantic Grupe sa učešćem u ukupnom prihodu od 22,8 odsto. Na tržištu Hrvatske, koja sa 26,0 odsto ima najveći udeo u prihodu od prodaje, ostvaren je rast od 6,6 odsto, dok je tržište Bosne i Hercegovine sa rastom od 6,1 odsto, treće po rastu u prvom polugodištu sa udelom od 7,3 odsto u ukupnom prihodu od prodaje.

Sopstvene robne marke Atlantic Grupe učestvuju u prodaji sa 65,3 odsto, distribucija proizvoda robnih marki principala sa 18,5 odsto, apotekarski lanac Farmacia sa 6,5 odsto dok proizvodi koje Atlantic Grupa proizvodi kao privatne robne marke za velike poslovne sisteme u zemlji i inostranstvu u ukupnom prihodu od prodaje učestvuju sa 9,7 odsto.

Pročitajte i ovo...