Home COMING Cloud – mesto za sve poslovne aplikacije

COMING Cloud – mesto za sve poslovne aplikacije

by bifadmin

Sve agresivnije tržište zahteva visok nivo automatizacije i mobilnosti poslovanja, te prihvatanje savremenih poslovnih aplikacija postaje pitanje opstanka za kompanije u Srbiji i regionu. Opet, implementacija “teških” poslovnih aplikacija nosi sa sobom i rizik, koji zavisi od kompleksnosti integracije ovih rešenja sa osnovnim poslovanjem, a tu je i pitanje finansijske opravdanosti investicije.

Svesni problema sa kojima se kompanije susreću na tržištu, kompanija COMING je izgradila jedinstven vid ponude: poslovna COMING Cloud rešenja koja je moguće koristiti bez kupovine softverskih licenci i ulaganja u hardversku infrastrukturu, a do funkcionalnog poslovnog okruženja moguće je doći za samo jedan dan/24h. Ova rešenja već su pronašla svoju primenu kod velikog broja korisnika. Uz to, ona su već testirana i podešena, što otvara mogućnost brze isporuke, a njihovo korišćenje naplaćuje se kroz mesečne iznose, srazmerne nivou upotrebe.

 

Aplikativna rešenja

U COMING Cloud‑u moguće je iznajmiti aplikativna rešenja za vođenje kompanija – ERP sistem Dynamics NAV, sa modulima za poslovne procese:

prodaja i marketing, sa mogućnošću integracije sa vašim softverom;
magacinsko poslovanje i nabavka, planiranje lagera;
finansije i računovodstvo sa modulima za osnovna sredstva, obračun zarada;
kadrovska služba, praćenje radnog vremena;
proizvodnja, obračun cene koštanja;
servis, vođenje projekata, itd.

Takođe, moguće je iznajmiti i aplikativna rešenja za vođenje prodaje i usluga kompanija – Microsoft Dynamics CRM System, za kompanije koje žele da prate procese prodaje, marketing i usluge, bez računovodstva i finansija:

traženje lidova (potencijalnih korisnika), planiranje i praćenje ciljeva prodaje (targeti);
kreiranje marketinških kampanja, slanje elektronskih poruka, praćenje realizacije;
prijem zahteva za usluge i praćenje aktivnosti tima na njihovom rešavanju;
integracija sa ERP ili nekim drugim sistemom na bilo kojoj lokaciji.

Kroz COMING Cloud dostupna su i aplikativna rešenja za upravljanje dokumentacijom i sadržajem preduzeća:

čuvanje podataka i pristup sa bilo koje lokacije preko enkriptovane komunikacije;
deljenje projekata i timski rad;
kreiranje prezentacija i portala;
kolaboracija i komunikacija, blogovi i integracija sa društvenim mrežama;
BI – poslovno izveštavanje po svim poslovnim procesima i posebnim zahtevima korisnika.

Posebno se izdvajaju i sledeći moduli:

Ugostiteljstvo – modul za praćenje gotovih jela, obroka, sastavnica, DPU liste, itd.
Turizam – modul za vođenje ugovora vezanih za turističke aranžmane i praćenje realizacije i plaćanja.
Aplikacije iz COMING Cloud ponude klijentima su dostupne svuda, na svakom uređaju i u svakom trenutku, preko interneta. Uz to, broj licenci u upotrebi moguće je praktično trenutno povećati ili smanjiti, što se direktno odražava i na mesečne troškove za ove servise. Takođe, za korišćenje COMING Cloud rešenja korisnik ne mora dodatno da angažuje IT stručnjake, jer COMING-ov tim pruža kompletnu podršku za sve svoje servise, a bilo koju od odabranih poslovnih aplikacija korisnik može prvo da testira, pre nego što se odluči za njeno korišćenje u svom poslovanju.

Glavna ideja je da se pomoću COMING Cloud‑a, na ekonomičan i bezbedan način, pruži korisnicima prilika da za svoje poslovanje koriste svetska poslovna rešenja.