Home VestiEkonomija Atlantic Grupa: Godina u znaku rasta tržišnog učešća u regionu i širenja distribucije u Nemačkoj i Austriji

Atlantic Grupa: Godina u znaku rasta tržišnog učešća u regionu i širenja distribucije u Nemačkoj i Austriji

by bifadmin

Finansijsko poslovanje Atlantica u skladu sa očekivanjima uprkos deprecijacijskim efektima ruske rublje i srpskog dinara.

Atlantic Grupa je u 2016. godini ostvarila prihode od prodaje od 678.1 miliona evra što u odnosu na 2015. godinu predstavlja pad od 5,5 odsto. Pad prodaje uslovljen  je prekidom saradnje sa najvećim kupcem privatne robne marke u segmentu Sportske i aktivne prehrane kao i deprecijacijom ruske rublje i srpskog dinara. Izuzmu li se navedeni efekti, prihodi od prodaje ostali su na prošlogodišnjem nivou. Dobit iz poslovanja pre kamata i poreza (EBITDA) iznosi 63 miliona evra i manja je za 16,4 odsto, usled najavljenih ulaganja u razvoj distribucije sopstvenih brendova u Nemačkoj i Austriji. Neto dobit nakon manjinskih interesa ostvarena u prošloj godini iznosi 21.6 miliona evra.

Brendovi kompanije u TOP10 najjačih robnih marki u SEE regionu

„U 2016. godini Atlantic Grupa je osnovala distributivne kompanije u Nemačkoj i Austriji, sa svrhom plasmana ciljanih proizvoda sa najvećim međunarodnim potencijalom na ova tržišta. Uz implementaciju strategije internacionalizacije poslovanja, nastavili smo sa uspešnim restrukturirsanjem područja Sportske i aktivne prehrane pojednostavljivanjem receptura i proizvodnog portfolija. Takođe smo ugovorima sa novim principalima proširili distributivne aktivnosti na tržištima u regionu i nastavili smo da aktivno razvijamo sopstvene brendove, o čemu najbolje svedoči poslednje istraživanje nezavisne agencije Valicon prema kome su četiri brenda Atlantic Grupe (Cedevita, Argeta, Smoki i Cockta) pozicionirana među TOP 10 brendova na pet najvećih regionalnih tržišta”, objasnio je predsednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeski. Valja dodati kako su gledano po pojedinačnim zemljama brendovi Atlantic Grupe vodeći u tri zemlje – Argeta je najjači brend u BiH i Makedoniji, u Sloveniji je najjači brend Barcaffè.

Beam Suntory i Nocco novi principali

Uz ulaganje u distributivne kapacitete na zapadu Evrope, Atlantic je nastavio da razvija distributivno  poslovanje ugovorima sa novim principalima u regionu (Beam Suntory za tržišta Srbije, Makedonije, Crne Gore, Kosova i Albanije) kao i na zapadu (švedski Nocco). Tokom 2016. godine Atlantic Grupa se fokusirala na prestrukturisanje područja Sportske i aktivne prehrane, pa je godinu završila sa značajno efikasnijim poslovnim modelom koji podrazumeva manji broj proizvoda sa višom profitabilnošću, dok je u području proizvodnje za privatne robne marke sklopljena saradnja sa novim partnerom i nastavlja se sa razvojem novih proizvoda i pregovara se sa novim potencijalnim partnerima.

Uspešno refinansiranje

Atlantic je sa EBRD-om i četiri partnerske banke (Erste, Raiffeisen, Sberbank i Unicredit), kao i sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) dogovorio povoljnije finansijske uslove kreditnog paketa u vrednosti od 191,5 miliona evra uz produženu ročnost, pa je ostvareno i uspešno emitovanje korporativnih obveznica. Atlantic Grupa je u 2016. osvojila priznanja za najbolje korporativno upravljanje u Hrvatskoj i za transparentnost u odnosima s investitorima, na Zagrebačkoj berzi je kompanija po četvrti put nagrađena prvim mestom, a na međunarodnoj konferenciji Beogradske berze – srebrom.

Najveći rast u kategoriji Delikatesnih namaza

Ukupnom rastu prihoda od prodaje Atlantic Grupe najviše su pridoneli Strateško poslovno područje Delikatesni namazi sa rastom od 9,4 odsto, Strateško poslovno područje Zdravlje i nega sa rastom od 5,4 odsto, Strateško poslovno područje Slatko i slano sa rastom od 3,1 odsto te Distributivno područje Hrvatska sa rastom od 2,2 odsto. Kafa se sa 20,8 odsto učešća u ukupnim prihodima od prodaje ističe kao najveća pojedinačna kategorija sa 141.3 miliona evra prihoda od prodaje.

Najveći rast u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Posmatrano po tržištima, najveći rast od 4,4 odosto ostvaren je na tržištu Hrvatske koje je sa udelom u ukupnom prihodu od 28,8 odsto najveće tržište Atlantic Grupe, zatim  na tržištu BiH koje je raslo 3,9 odsto i u ukupnom prihodu ima udeo od 7,8 odsto. Sopstvene robne marke Atlantic Grupe učestvuju u prodaji sa 67,8 odsto, distribucija proizvoda robnih marki principala sa 21,4 odsto, apotekarski lanac Farmacia sa 7,1 odsto dok proizvodi koje Atlantic Grupa proizvodi kao privatne robne marke za velike poslovne sisteme u zemlji i inostranstvu u ukupnom prihodu od prodaje učestvuju sa 3,7 odsto.

Pročitajte i ovo...