Home VestiEkonomija UniCredit: Očekuje se da sve zemlje centralnoistočne Evrope ostvare rast u 2017.

UniCredit: Očekuje se da sve zemlje centralnoistočne Evrope ostvare rast u 2017.

by bifadmin

Bankarski sektor CIE je ostvario profit u svim zemljama u 2016. godini, a očekuje se da u će u narednom periodu nastaviti da ostvaruje bolje rezultate nego u Zapadnoj Evropi. Izazovi iz prošlosti u vezi sa modelima finansiranja, kreditiranjem u stranoj valuti i kvalitetom aktive su prevaziđeni, što omogućava rast kreditiranja i smanjenje nivoa nenaplativih kredita u čitavom regionu, koji ostaje pokretač organskog rasta UniCredit Grupe, kaže se u analizi ove banke.

Ekonomsko okruženje u regionu Centralne i istočene Evrope (CIE) će sveukupno ostati pozitivno. Očekuje se da će, prvi put od krize 2008/2009, u 2017. godini sve zemlje u regionu ostvariti rast BDP-a, dok će većina čak ostvariti rast od 3% ili više.

Ovo je jedan od ključnih zaključaka studije “Bankarstvo u regionu CIE: Region CIE pravo mesto“ koju je sprovelo Odeljenje za strategiju i korporativno istraživanje UniCredita.

U skladu sa povoljnim makroekonomskim okruženjem, bankarski sektor u regionu CIE je ostvario profit u svim zemljama u 2016. godini, po prvi put nakon krize 2008/2009. Istovremeno, region CIE je ostvario bolje rezultate nego Zapadna Evropa, iako nivo profitabilnosti varira od zemlje do zemlje. Osim toga, određeni izazovi su prevaziđeni, što je omogućilo da bankarski sektor u regionu postane stabilniji. Tri pozitivne karakteristike su sada jasno vidljive: održiviji model finansiranja; manji udeo kreditiranja u stranoj valuti u ukupnom kreditiranju stanovništva; kontinuirano unapređenje kvaliteta aktive.

“CIE i dalje ostaje interesantno mesto za poslovanje. Rast BDP-a pokazuje dobru dinamiku, dok je profitabilnost bankarskog sektora i dalje atraktivna. Pozicija UniCredita, kao snažne panevropske poslovne banke sa vodećim tržišnim učešćem u regionu CIE, znači da imamo dobru polaznu osnovu za ostvarivanje održivog organskog rasta u regionu, koji ostaje pokretač rasta za Grupu”, izjavio je Karlo Vivaldi, direktor Divizije za poslovanje u CIE u UniCreditu.

“Nedavni događaji, posebno kada je bankarski sektor u pitanju, ukazuju na to da postoje relativno pozitivni izgledi. U naredne dve godine (2017/2018), očekuje se da skoro sve zemlje zabeleže rast kreditiranja, pri čemu će one koje su do sada zaostajale dostići ostale. Očekuje se i dalji pad nivoa nenaplativih kredita, a profitabilnost bi trebalo da ostane veća nego u Zapadnoj Evropi”, objašnjava Mauro Đorđo Marano, koordinator za CIE u okviru Odeljenja za strategiju i korporativno istraživanje UniCredita.

Takođe, kada su u pitanju inovacije, digitalno bankarsko će biti izuzetno važno za poslovanje u regionu. Većina zemalja Centralne i istočne Evrope ima relativno visok stepen digitalizacije i iako je on niži nego što je to slučaj u razvijenijim zemljama EU, polako ih sustižu. Ovaj region je dobro mesto za razvoj inovativnijih načina pružanja bankarskih usluga. Sa ukupnom aktivom od 2.600 milijardi evra, UniCredit je vodeća banka u Centralnoj i istočnoj Evropi. Rasprostranjeno geografsko prisustvo mu obezbeđuje rezultate koji prkose izazovima ekonomskog okruženja. U ukupnoj aktivi UniCreditove Divizije za poslovanje u CIE, 63% aktive se odnosi na CIE-EU, 23% na Tursku i 14% na Rusiju.

Pročitajte i ovo...