Home VestiIT i nauka Rešenja za usklađivanje sa zahtevima GDPR-a

Rešenja za usklađivanje sa zahtevima GDPR-a

by bifadmin

Ostalo je manje od mesec dana do početka primene GDPR-a (General Data Protection Regulation), a prema istraživanju koje je naručila kompanija Veritas svega 3% kompanija je realno spremno za primenu svih propisa koje donosi ista. Kada stupi na snagu 25.5.2018. godine Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti iz korena će promeniti dosadašnji pristup ličnim podacima, a mogućnost zloupotrebe istih biće sveden na minimum.

Srbiju, kao članicu pristupnicu EU očekuje primena svih pravila, kako kroz GDPR uredbe na osnovu ekstrateritorijalnog principa primene, tako i kroz lokalne zakone koje država menja i prilagođava upravo kako bi se približila načelima GDPR-a.

Iz tog razloga Veritas nudi rešenja za usklađivanje sa novim pravilima:

– 360 Data Management Suite, niz alata i naprednih softverskih tehnologija za upravljanje informacijama i njihovu analizu. Ono može pomoći kompanijama da uspešno započnu svoje putovanje ka krajnjem cilju – postizanju usaglašenosti poslovanja sa GDPR regulativom. Oslanjajući se na proverena softverska rešenja koja će unaprediti IT infrastrukturu korisnika, zainteresovanim stranama unutar kompanije omogućava se efikasno i transparentno uključenje u odgovarajuće procese bitne za GDPR regulativu.

– Information Map, aplikaciju koja radi u oblaku, pomažući da kompanije steknu bolji uvid u nestrukturirane podatke. Information Map izvlači metapodatke iz NetBackup‑a i predstavlja ih u sklopu alata sa vizuelnom navigacijom, pomažući korisnicima da identifikuju rizike, vrednost i otpad u svojim primarnim skladištima podataka. Veritas‑ov NetBackup omogućava izradu rezervnih kopija podataka i povraćaj podataka iz backup‑a na kompletnoj IT infrastrukturi, nezavisno od platforme, bilo da je ona virtuelna, fizička ili je u pitanju „oblak“.

– Kompanije moraju da razumeju ko je taj ko bi trebalo da bude ovlašćen i ko pristupa ličnim podacima u sklopu korporativnog fajl sistema. To je veoma teško, s obzirom na to da su okruženja za skladištenje podataka fragmentirana i sačinjena od servera datoteka, usluga za skladištenje u „oblaku“, različitih uređaja i sistema za bekapovanje i arhiviranje podataka. Data Insight 5.1 kompanije Veritas analizira nestrukturirane podatke i kakav pristup njima imaju korisnici na različitim kanalima, uključujući servise u „oblaku“, kao što su Box, Dropbox, Google Drive itd. Softver pokreće analizu podataka da bi se postiglo upravljanje podacima koje treba sačuvati određeno vreme, postigla usaglašenost sa regulativom o čuvanju podataka određeno vreme, sa zahtevima za obezbeđivanje pristupa podacima, a i da se stekne bolje razumevanje rizika u vezi sa osetljivim podacima.

– Za usaglašavanje sa GDPR‑om biće ključno znati gde se čuvaju lični podaci, naročito kad su u nestrukturiranim (rasutim) formatima kao što su Excel dokumenti, prezentacije i tabele. Ovo je od kritičnog značaja kako za zaštitu podatka, tako i za postupanje po zahtevima za ispravku ili brisanje ličnih podataka koje predviđa GDPR. Veritas‑ov Enterprise Vault 12 služi za efikasno arhiviranje podataka i dodatno pruža centralizovan model za klasifikaciju, čime se pojednostavljuje identifikacija smislenih ili regulisanih informacija i omogućava brisanje nevažnih. Arhivatorski softver može da automatski klasifikuje sadržaje iz e‑mail‑ova, datoteka, SharePoint‑a, instant poruka i društvenih mreža.

Pročitajte i ovo...