Home VestiEkonomija Značajne mogućnosti finansiranja energetske efikasnosti u javnim zgradama

Značajne mogućnosti finansiranja energetske efikasnosti u javnim zgradama

by bifadmin

Radionica „Mogućnosti finansiranja projekata i investicija u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu za jedinice lokalne samouprave“ okupila je u Privrednoj komori Srbije 70 predstavnika lokalnih samouprava iz cele Srbije, najvećim delom energetske menadžere opština i gradova, zadužene za planiranje, praćenje i izveštavaje o efikasnom korišćenju energije i optimalno korišćenje njenih obnovljivih izvora.

Radionicu je podržao projekat nemačko-srpske saradnje „Energetska efikasnost u javnim zgradama“, koji od 2015. godine realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije. U fokusu projekta su unapređenje regulatornog okvira u oblasti energetske efikasnosti, razvijanje alata za analizu ulaganja u obnovu škola, obuke domara, kao i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu.

Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, Stevica Deđanski, istakao je na otvaranju radionice značaj energetske efikasnosti, kao i da je za njeno unapređenje potrebno obezbediti adekvatan finansijski mehanizam i druge alate koji podrazumevaju podizanje svesti o značaju energetske efikasnosti i kapaciteta svih korisnika energije, a pogotovo onih u jedinicama lokalnih samouprava koji doprinose sprovođenju sistema energetskog menadžmenta.

Na radionici je bilo reči o primeni mera energetske efikasnosti u školskim objektima, predstavljene su nove smernice za korišćenje sredstava za obnovu javnih zgrada iz fonda Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, iskustva budžetskog Fonda za unapređenje energetske efikasnosti, kao i programi prekogranične i transnacionalne saradnje kojima rukovodi Ministarstvo za evropske integracije.

„Najveći broj objekata javne namene obnovljenih iz fonda Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima spadaju u oblasti obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite, a povratni period uloženog novca je tri do četiri godine” rekao je Đorđe Vuković, savetnik direktora u Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima.

„Tehnička saradnja Srbije i Nemačke u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu traje još od 2008. godine. Zajedno sa unapređenjem zakonodavnog okvira u ovoj oblasti, sve je više donatora i investitora. Potrebno je mnogo pripreme da bi se sredstva pravilno raspodelila. Dobar pristup ovoj oblasti treba da doprinese održivom razvoju, otvaranju radnih mesta i razvoju lokalnih sredina“, istakao je dr Štefan Hajek (Stephan Heieck), rukovodilac programa GIZ za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Vladan Đokić je naglasio da je u decembru prošle godine Arhitektonski fakultet sa Stalnom konferencijom gradova i opština, uz podršku GIZ-a, potpisao Memorandum o saradnji, kao i Koncept platforme znanja za energetsku efikasnost u okviru koje je radionica održana:

„Platforma je zamišljena kao klaster znanja i ekspertize o energetskoj efikasnosti u zgradama, sa ciljem pružanja informacija i savetovanja, podsticanja umrežavanja, razmene znanja i iskustava, kao i unapređenja kapaciteta jedinica lokalne samouprave u Srbiji. Čine je internet platforma sa brojnim informacijama iz oblasti energetske efikasnosti, kao i redovne radionice i konferencije posvećene važnim temama, poput današnje“.

Pročitajte i ovo...