Home VestiEkonomija Erste Grupa među svetskim liderima na Blumbergovom Indeksu ravnopravnosti za 2019. godinu

Erste Grupa među svetskim liderima na Blumbergovom Indeksu ravnopravnosti za 2019. godinu

by bifadmin

Erste Grupa spada u 230 kompanija odabranih za Blumbergov Indeks rodne ravnopravnosti (GEI) za 2019. godinu, koji ističe kompanije posvećene transparentnosti u izveštavanju o rodnoj ravnopravnosti i unapređenju ravnopravnosti žena. Erste Grupa je prva austrijska kompanija uključena u indeks, koji obuhvata preduzeća iz 10 sektora sa sedištem u 36 zemalja i regiona, među kojim je 13 tržišta koja su prvi put predstavljena 2019. godine. Ova preduzeća zajedno imaju tržišnu kapitalizaciju od devet biliona USD i širom sveta zapošljavaju više od 15 miliona ljudi, od kojih sedam miliona čine žene.

„Trenutno više od 30 odsto najviših rukovodećih položaja u Erste Grupi zauzimaju žene i naš je cilj da taj broj podignemo na 35 odsto do kraja ove godine”, izjavio je Markus Poš, direktor ljudskih resursa Grupe u Erste Grupi.

Blumbergov standardizovani okvir za izveštavanje preduzećima koja su kotirana na berzi pruža priliku da objavljuju informacije o tome kako promovišu rodnu ravnopravnost u četiri posebne oblasti – statistici, politikama preduzeća, angažovanju u zajednici i proizvodima i uslugama. Kompanije koje o tome izveštavaju i zabeleže rezultate koji premašuju određeni globalno definisani prag, na osnovu opsežnosti obelodanjivanja i statističkih podataka i politika najboljih u klasi, uključuju se u GEI. Na osnovu svog GEI skora (76,20), Erste Grupa je rangirana iznad ukupnog proseka GEI za 2019. godinu i na nivou proseka 96 kompanija iz finansijskog sektora uključenih u indeks ove godine.

Potražnja za proizvodima i uslugama na osnovu podataka koji se tiču ekoloških, socijalnih i upravljačkih (ESG) faktora zabeležila je značajno povećanje tokom proteklih godina, jer sve veći broj investitora nastoji da uključi ovu vrstu podataka u svoje investicione odluke.

 

Rodna ravnopravnost u Erste Grupi: načela na delu

Erste Grupa je 2014. godine postavila interni cilj na nivou cele grupe da joj, do kraja 2019, najmanje 35 odsto položaja u najvišem rukovodstvu i u nadzornim odborima zauzimaju žene. Na kraju 2017. godine, 31 procenat položaja u najvišem rukovodstvu banaka članica Erste Grupe zauzimale su žene i udeo žena članova nadzornih odbora već je iznosio 36 odsto. U Srbiji i Rumuniji je gore pomenuti cilj već ostvaren, pa su tako u Erste Banci a.d. Novi Sad žene na 54 odsto rukovodećih pozicija. Udeo žena zaposlenih u celoj Erste Grupi na kraju 2017. godine iznosio je 63 procenta. U cilju povećavanja broja žena na višim rukovodećim položajima, Erste Grupa planira da poveća udeo žena u svom međunarodnom pulu talenata sa 39 odsto 2017. godine na 50 odsto tokom narednih godina.

Erste Banka Srbija: Diverzitet kao ključ za privlačenje talenata

Politika diverziteta i inkluzije Erste Banke u Srbiji usvojena je 2017. godine, kao suštinski deo poslovne strategije i ključ za privlačenje najboljih talenata u našoj zemlji, koji su sposobni da ponude prave proizvode i usluge raznolikoj bazi klijenata. Te godine je od 1075 zaposlenih u Erste Banci bilo 72 odsto žena i 28 procenata muškaraca.

Na rukovodećim pozicijama u Banci žene su zastupljene sa 54 odsto, a muškarci sa 46 odsto. Najviši organ upravljanja, Upravni odbor, sastoji se od pet članova, od kojih su dve žene.

Izvršni odbor Banke, koji čine dva muškarca i dve žene, usvojio je plan mera koje se odnose na uvođenje i negovanje rodno senzitivnog jezika u novim opštim aktima, usmenoj i pisanoj komunikaciji, kao i na podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti realizacijom internih treninga.

Pročitajte i ovo...