Home VestiEkonomija Uskoro video-veze, bez odlaska u banku

Uskoro video-veze, bez odlaska u banku

by bifadmin

„Naša očekivanja su da bi u narednih nekoliko nedelja, od finansijskih institucija, mogli da dobijemo prvo obaveštenje o nameri da uspostave poslovni odnos sa klijentima i putem video-veze, bez odlaska u banku“, kažu za Kamaticu u Narodnoj banci Srbije (NBS). Od tog momenta, pa dok zvanično ne ponude tu uslugu klijentima mora da prođe najmanje 30 dana. 

Osim banaka, mogućnost da poslovni odnos sa klijentom završe isključivo preko računara i interneta mogu da ponude i druge finansijske institucije kao što su društva za osiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, lizing kompanije, platne institucije i institucije elektronskog novca.

„Pod ovom uslugom ne podrazumeva se samo plaćanje računa sistemom za prepoznavanje lica, već uspostavljanje poslovnog odnosa sa finansijskom institucijom putem video-veze, u realnom vremenu, bez potrebe odlaska na šalter ili u poslovne prostorije banke ili bilo koje druge finansijske institucije. Postupak video identifikacije je alternativa identifikaciji klijenta pri uspostavljanju poslovnog odnosa u poslovnim prostorijama, uvidom u ličnu kartu ili drugi lični dokument. Dakle, ovaj postupak se sprovodi pri uspostavljanju novog poslovnog odnosa, na primer otvaranja tekućeg računa u banci i predstavlja samo jedan segment postupka uspostavljanja poslovnog odnosa, i to isključivo onaj koji se tiče identifikacije klijenta“, objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije.

Tvrde da su zakonom propisali sve mere i uslove kako bi klijenti bili zaštićeni od eventualnih zloupotreba. Pa tako, finansijske institucije koje uvedu sistem poslovanja video vezom moraće da obezbede zasebne prostorije koje imaju neprekidni video nadzor, zaposlene koji su prošli obuku i tehnička rešenja koja obezbeđuju neprekidan prenos slike i zvuka, i to visokog kvaliteta, kao i potpuno šifrovanje komunikacije između klijenta i finansijske institucije, kao i povezanost sa izvorom tačnog vremena i snimanje postupka. Iako neke banke tvrde da je ovaj novi vid komunikacije klijent-finansijska institucija košta, u NBS kažu da su ulaganja minimalna jer se mogu koristiti i već postojeća i svima dostupna rešenja na tržištu, kao što su Skajp ili Viber. Sa druge strane, klijent mogu da koristi bilo koji elektronski uređaj s kamerom, kao što su računar, tablet, mobilni telefon, i nisu potrebna nikakva dodatna ulaganja.
„Zaposleni koji sprovode ovaj postupak treba da prođu obuku poznavanja propisa u oblasti sprečavanja pranja novca i zaštitnih elemenata u ličnim dokumentima, kao i poznavanje procedure za video identifikaciju. Obuke neće biti ni preduge, ni komplikovane, a jedino kod obuka za prepoznavanje zaštitinih elemenata ličnih dokumenata koji će koristiti kod identifikacije planirano je da obuku sprovodi MUP, u saradnji s NBS“, kažu u Narodnoj banci.

NBS će ceo postupak i kontrolisati, i kako kažu, ako se ispostavi da neka finansijska institucija na terenu ne ispunjava sve propisane uslove biće joj naloženo da prekine sa pružanjem usluge video-veze i biće obrisana sa zvanične internet stranice NBS.

Razgovor sa bankom na srpskom i engleskom jeziku

NBS je propisala da se razgovor između banke i klijenta može obavljati na srpskom, i u izuzetnim situacijama engleskom jeziku. Za obavljanje razgovora na engleskom jeziku bankarski službenik mora da poseduje nivo znanja C1, kao i da za to ima sertifikat koji je izdala ovlašćena ustanova za učenje stranih jezika ili akreditovani filološki fakultet.

Izvor: Kamatica, NBS

Pročitajte i ovo...