Home Vesti Nacrti zakona o računovodstvu i zakona o reviziji

Nacrti zakona o računovodstvu i zakona o reviziji

by bifadmin

Ministarstvo finansija Republike Srbije i Privredna komora Srbije organizovali su okrugli sto na kome su u okviru javne rasprave prezentovani  Nacrt zakona o računovodstvu i Nacrt zakona o reviziji. Nacrti zakona su predstavljeni nakon više od godinu i po dana pripreme u čemu su učestvovali svi relevantni akteri. Ciljevi donošenja oba zakona su veća transparetnost poslovanja privrednih subjekata i usaglašavanje sa direktivama i pravnim tekovinama Evropske unije.

Imajući u vidu značaj ovih zakona za domaću privredu, a u cilju stvaranja povoljnog poslovnog okruženja za njen razvoj, okrugli sto je okupio privrednike i stručnu javnost kako bi svojim sugestijama i predlozima doprineli unapređenju regulatornog okvira u oblasti računovodstva i revizije i iznalaženju najboljih i najcelishodnijih zakonskih rešenja. Nacrte zakona su predstavili i odgovarali na pitanja učesnika: Filip Šanović, v.d. pomoćnika ministra finansija, Aleksandar Janjušević, šef Odseka za računovodstvo i reviziju, Sektora za finansijski sistem u Ministarstvu finansija, kao i predstavnici tima konsultanata koji su učestvovali u izradi nacrta zakona.

Kako navode predstavnici Ministarstva finansija, krajnji cilj donošenja novog Zakona o računovodstvu je podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izveštavanja u našoj zemlji i usklađivanje sa najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti.  Nacrt zakona o računovodstvu predviđa uvođenje jasnih uslova za profesionalno pružanje računovodstvenih usluga, kao i posebnog javnog registra pružalaca računovodstvenih usluga, čime bi se unapredio kvalitet ovih usluga, s obzirom na to da će pravna lica i preduzetnici morati da imaju najmanje jedno lice zaposleno sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa. Nacrt zakona takođe predviđa novine u izveštavanju uvođenjem nefinansijskih izveštaja i izveštaja o plaćanjima vladama za pojedine kategorije.

Osnovni cilj predloženog Nacrta zakona o reviziji je usklađivanje sa postojećom regulativom Evropske unije u vezi sa obaveznom revizijom godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, kao i sa preporukama u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Krajnji cilj predloženih reformi treba da bude podizanje nivoa kvaliteta revizorskog i finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji, kroz unapređenje sistema obavljanja revizije, što je jedan od preduslova za privlačenje potencijalnih domaćih i stranih investitora.

Pročitajte i ovo...