Home Promo Osnovan Poslovni savet UNICEF-a u Srbiji

Osnovan Poslovni savet UNICEF-a u Srbiji

by bifadmin

UNICEF Srbija danas je osnovao Poslovni savet koji će u saradnji sa poslovnom zajednicom raditi na primeni i većem poštovanju dečijih prava kroz poslovanje.
Prema rezultatima iz ankete na U-Report platformi  UNICEF-a, 68% dece i mladih smatra da poslovni sektor treba i može da podrži mlade u njihovom budućem razvojnom putu, 75% dece vidi radno mesto kao primarno područje (negativnog) uticaja na prava dece, dok čak 89% njih očekuje veću podršku poslovnog sektora kroz prakse, mentorstva, volontiranje, stipendije i podržavanje đačkih projekata. Rezultati jasno ukazuju da poslovna zajednica može mnogo da doprinese zaštiti i unapređenju dečijih prava.
Misija Poslovnog saveta UNICEF-a je da zajedno sa eminentnim pojedincima, uspešnim poslovnim ljudima, podstakne širu poslovnu zajednicu na veći angažman u korist dece. Članovi Saveta će staviti UNICEF-u na raspolaganje  svoje vreme, znanje i poslovnu mrežu radi podrške programima i inicijativama kojima se unapređuju i štite prava dece u Srbiji. Savet se sastoji od 13 članova koji će se sastajati dva puta godišnje, a tokom godine učestvovati u inicijativama UNICEF Srbija i zagovarati poštovanje prava dece u  poslovanju kod svojih poslovnih partnera, saradnika i široj poslovnoj zajednici. Članovi će svojim poslovnim iskustvom davati smernice za kreiranje strategija za veće uključivanje poslovnog sektora u unapređenje položaja dece, učestvovaće u promociji prava dece na poslovnim forumima i u interakciji sa medijima kako bi doprineli podizanju svesti o stanju dece u Srbiji i načinima da se njihova prava zaštite i poštuju u većem kapacitetu.

Pročitajte i ovo...