Home VestiEkonomija MMF: U potpunosti sprovesti reforme predviđene u okviru instrumenta PCI

MMF: U potpunosti sprovesti reforme predviđene u okviru instrumenta PCI

by bifadmin

Makroekonomski rezultati Srbije bili veoma dobri i tokom 2019. godine, uz procenjeni rast na nivou od 4,2 procenta, podržan visokim direktnim stranim investicijama i intenziviranim aktivnostima u građevinarstvu“, rekao je šef tima MMF-a Jan Kes Martejn, koji je boravio u Beogradu od 24. februara radi ocene rezultata postignutih u 2019. godini i napretka u ispunjavanju obaveza u skladu sa instrumentom PCI, kao i razgovora o prioritetima za ovu godinu.

On je kazao i da je nezaposlenost opala na rekordno nizak nivo, uz stabilan rast zarada, da se inflacija, koja je iznosila dva procenta u januaru, i dalje kreće u donjoj polovini ciljanog koridora, kao i da se nastavlja poboljšanje otpornosti finansijskog sistema, dok je udeo nenaplativih kredita opao na 4,1 odsto u decembru 2019. godine.

„Fiskalni rezultati su i dalje dobri. Opšti nivo države je zabeležio fiskalni deficit od 0,2 procenta BDP-a u 2019. godini, što je u skladu sa ciljevima po instrumentu PCI, dok je javni dug opao na oko 52 procenta BDP-a“, navo je Jan Kes Martejn u saopštenju.

Dodao je i da je „makroekonomska perspektiva za 2020. pozitivna, sa projekcijom rasta od četiri procenta“, uz očekivanje MMF-a da će se inflacija zadržati u donjoj polovini ciljanog koridora.

„Međutim, rizici su povišeni, naročito spoljni, dok preostaje i veoma važan program strukturnih reformi. U tom kontekstu, tim MMF-a je istakao potrebu da se u potpunosti sprovedu reforme predviđene u okviru instrumenta PCI kako bi se obezbedila održivost makroekonomskih postignuća i podstakao potencijal rasta Srbije“, kazao je on.

Istakao je da je Tim MMF-a pozdravio napore vlasti Srbije u pravcu okončanja privatizacije Komercijalne banke i naglasio važnost privatizacije HIP Petrohemije.

„Takođe je ocenio pripreme koje bi trebalo da obezbede primenu novog sistema zarada u javnom sektoru i prelazak na novi, sistematičniji okvir zapošljavanja u javnom sektoru u 2021. godini“, rekao je šef tima MMF-a.

Ukazano je i da je tim MMF-a podržao i „nedavne napore u pravcu adekvatnog praćenja fiskalnih rizika i razgovarao o opcijama za unapređenje fiskalnih pravila“.

Takođe je istakao važnost unapredjenja upravljanja državnim preduzećima u cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta javnih usluga, navedeno je u saopštenju.

Poseta tima MMF-a Srbiji, radi četvrte revizije instrumenta PCI, planirana je za drugu polovinu maja.

Izvor Danas

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar