Home VestiEkonomija Koliko sarađuju srpske i kosovske kompanije?

Koliko sarađuju srpske i kosovske kompanije?

by bifadmin

Ubedljiva većina vlasnika i menadžera srpskih i kosovskih kompanija ocenila je opštu poslovnu klimu negativno. Na skali od jedan do pet, poslovnu klimu su ocenili brojkama od jedan do dva. Istovremeno ističu da postoji potencijal za poslovnu saradnju, ali da su politički odnosi glavna prepreka.

Većina srpskih i kosovskih kompanija, njih 57 odsto, smatra da klima za poslovnu saradnju među njima nije dobra, a oko 43 odsto veruje da potencijal postoji i da saradnja može biti znatno poboljšana. To su rezultati su istraživanja o stepenu poznavanja i obaveštenosti poslovne zajednice o dijalogu Beograda i Prištine, uz posredovanje EU.

Istraživanje, sprovedeno u okviru projekta „Uključivanje poslovne zajednice Srbije i Kosova u dijalog kome posreduje EU“, obavljeno je u dva navrata tokom prošle godine, kada je na snazi bila odluka kosovske vlada o taksama od 100 odsto na robu uvezenu iz centralne Srbije i BiH.

Ta mera je, kaže tim srpskih i kosovskih istraživača, imala negativni uticaj na samu poslovnu saradnju, jer je dovela do njenog radikalnog smanjenja i visoke politizacije te teme, kao i do potpunog zamrzavanja Briselskog dijaloga.

Uticaj taksi na poslovanje

Na pitanje o uticaju taksi od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije i BiH na poziciju kompanije na tržištu, 17,5 odsto analiziranih srpskih kompanija je odgovorilo da je dugoročna pozicija na tržištu ugrožena, 55 odsto kaže da su takse dovele do gubitka tržišta u kratkom roku, ali da dugoročna pozicija na tržištu nije ugrožena, dok je 22,5 odsto odgovorilo da ova mera nije direktno uticala na njihovo poslovanje.
Kosovske kompanije su se suočila sa teškoćama nakon uvođena taksi, narocito na početku, pa je tako, kako se navodi u istraživanju, 41 odsto kompanija imalo kratkoročne gubitke, ali su bile u stanju da se oporave i dugoročno posmatrano njihova pozicija na tržištu nije ugrožena, 8,33 odsto kompanija je izjavilo da je dugoročno njihova pozicija na tržištu ugrožena, dok 33 odsto kompanija kaže da njihovo poslovanje nije pretrpelo velike promene.

Ekonomsku korist sprečava politika

Rezultati istraživanje su pokazali da 62 odsto kosovskih kompanija smatra da im saradnja sa srpskim firmama donosi koristi, 17 odsto smatra da su efekti te saradnje negativni, a 21 odsto da ta saradnja nema nikakav uticaj na učinak njihove kompanije.
Većina anketiranih kosovskih kompanija, koji ukupan efekat saradnje sa srpskim firmama vide kao negativan, nisu mogli da navedu konkretne razloge za takvu tvrdnju.
Rezultati istraživanja, sprovedenog putem upitnika i intervjua sa predstavnicima 40 srpskih kompanija, 25 kosovskih kompanija i pet kompanija iz opština na Kosovu pretežno nastanjenih Srbima, pokazali su da kompanije smatraju da politički odnosi predstavljaju glavni problem za saradnju.

Sporazumi ne utiču na poslovanje

U publikaciji se navodi da su kompanije nedovoljno obaveštene o sporazumima zaključenim u okviru dijaloga, a većina je izjavila da sporazumi ne utiču na njihovo poslovanje, osim Sporazuma o slobodnom kretanju ljudi i roba.
Istraživanje „Stepen saradnje poslovnih zajednica iz Srbije i sa Kosova“ sprovedeno je u saradnji Foruma za etničke odnose, Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova i Instituta za razvojnu politiku, a uz podršku European External Action Service – EEAS.
Izvor: Tanjug

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar