Home VestiPolitika i društvo Letovanje: Pravo na lečenje od korone u stranoj zemlji

Letovanje: Pravo na lečenje od korone u stranoj zemlji

by bifadmin

Osiguravajuće kuće ne prokrivaju kroz putno osiguranje troškove lečenja u inostranstvu od Kovida-19. S druge strane, Srbija ima sporazum sa 20 zemalja o besplatnom lečenju. Ako državljanin Srbije putuju u neku od tih država, među kojima su i najpopularnije turističke desetinacije, mora prethodno da pribavi potvrdu RFZO da bi ostvario pravo na lečenje.

Kako će se lečiti državljanin Srbije ako se zarazi koronom u nekoj stranoj zemlji dok je na letovanju, s obzirom da nijedno zdravstveno osiguranje ne pokriva troškove za tu vrstu lečenja?

„Osiguravajuće kuće pokrivaju sve troškove do momenta dok se dijagnoza ne uspostavi. One ne pkrivaju troškove lečenja za koronu, ali nisu pokrivale tu vrstu rizika ni ranije, u slučaju nekih drugih pandemija u prošlosti“, istakao je Zoran Arsenović, predsednik Upravnog odbora Jute za RTS.

„Ipak“, dodaje Arsenović, „veliki broj zemalja u kojima će naši putnici letovati imaju svoje protkole koji će omogućiti letovanje i boravak pod nekim uslovima koji neće biti opterećujući, ukoliko se tako nešto desi. Ono što je bitno istaći jeste da Srbija ima potpisan Međunarodni sporazum o zdravstvenom osiguranju i prihvatu građana sa 20 zemalja. Između ostalog tu su neke popularne turističke destinacije kao što su Turska, Italija, Španija i Crna Gora. S te strane verujemo da će taj Međunarodni sporazum olakšati izbor kada je neko putovanje u pitanju“.

Kako nabaviti besplatno zdravstveno osiguranje?

Postupak izdavanja zdravstvenog osiguranja podrazumeva pribavljanje dvojezične potvrde koju izdaje nadležna filijala RFZO. Potvrda se izdaje na osnovu nalaza i mišljenja Lekarske komisije, da lice ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje i smeštanje u bolnicu.

Potrebnu dokumentaciju, odnosno nalaz i mišljenje izabranog lekara i overenu zdravstvenu knjižicu, osigurano lice podnosi lično Lekarskoj komisiji nadležne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Potvrda se izdaje najduže za period do 90 dana od dana izdavanja, a izdavanje se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U slučaju potrebe za medicinskom pomoći u zemlji sa kojom je zaključen ugovor, osigurano lice predaje dvojezični obrazac nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja u mestu privremenog boravka.

Šta ako osiguranik nije pribavio potvrdu?

Ukoliko obrazac nije izdat pre polaska na put, a ukazana je hitna medicinska pomoć u inostranstvu, dvojezični obrazac se, na zahtev inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja, izuzetno može i naknadno izdati, ako je ova mogućnost predviđena međunarodnim ugovorom.
U slučaju da osigurano lice nije pribavilo potvrdu pre odlaska na put i hitne zdravstvene usluge u inostranstvu budu naplaćene, po povratku u zemlju, osiguranik podnosi direkciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zahtev za naknadu troškova.

Kada se troškovi ne pokrivaju?

Uz zahtev za naknadu troškova potrebno je priložiti fotokopiju medicinske dokumentacije iz zdravstvene ustanove u kojoj su pružene zdravstvene usluge kao i originalni račun, odnosno dokaz da su zdravstvene usluge plaćene .
Ako osigurano lice nije pribavilo potvrdu pre odlaska na put, a platilo je troškove hitnog lečenja u zemlji sa kojom nije zaključen ugovor, nema pravo na naknadu tih troškova.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar