Home VestiPolitika i društvo E-aukcija prodaja stvari zaplenjene u izvršnom postupku

E-aukcija prodaja stvari zaplenjene u izvršnom postupku

by bifadmin

Tokom leta očekuje se i početak rada platforme “e-aukcija”, namenjene elektronskoj prodaji pokretnih i nepokretnih stvari koje su prinudno zaplenjene u izvršnom postupku.

Ovaj projekat je, kako saznajemo, u završnoj fazi, a njime se omogućuje potpun elektronski proces objavljivanja javnih prodaja, licitiranje, zatvaranje prodaje i automatsko određivanje najpovoljnije ponude. Cilj digitalizacije postupka je povećavanje pravne sigurnosti, transparentniji i efikasniji postupak, i eliminisanje svih zloupotreba u javnim prodajama čiji smo bili svedoci, a koje su se obavljale neposrednim kontaktom ponudilaca.
Ispostavilo se, naime, da je javna prodaja imovine u izvršnom postupku bila “najslabija karika” i da je godinama vladala praksa da uzak krug pravnih, odnosno fizičkih lica, budu jedini “uspešni ponudioci” na svim prodajama u zemlji.

Novom elektronskom platformom za javno nadmetanje potencijalnih interesenata, biće onemogućeno dogovaranje među učesnicima licitacije, čime će se postizati veći iznosi prilikom prodaje imovine, a time se istovremeno štite i interesi poverilaca. Platforma će imati napredne zaštitne mere, a identitet ponudilaca pre i tokom samih aukcija biće zaštićen, odnosno tajna. Tako će biti sprečene zloupotrebe kakve su u prethodnom sistemu uočene.

Što se tiče nove uredbe, koja je juče stupila na snagu, kada je građanima potreban izvod iz katastra nepokretnosti radi prometa ili nekog drugog pravnog posla kod javnog beležnika, notar ga pribavlja elektronski po službenoj dužnosti, i tada je ovaj dokument besplatan.

Ukoliko građani ne zaključuju pravni posao kod notara, a žele da imaju izvod iz katastra u papirnom obliku, moći će da ga dobiju i u beležničkim i u geodetskim organizacijama. Cena lista kod beležnika iznosiće maksimalno 540 dinara, sa PDV-om.

Izvor: Novosti

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar