Home VestiEkonomija Ko je sve dužan da plati porez na prihode iz inostranstva?

Ko je sve dužan da plati porez na prihode iz inostranstva?

by bifadmin

Ovih dana u javnosti se vodi žustra polemika o tome ko treba da plaća porez na prihode, i kako bi trebalo oporezovati prihode iz inostranstva. Sajt Paragraf objavio je stručni komentar u kojem se pojašnjava koja fizička lica bi trebalo da izmire svoje zakonske obaveze kako bi izbegla prekršajnu odgovornost, sa primerima kako se popunjava poreska prijava za različite vrste prihoda koje rezidentno fizičko lice ostvaruje od nerezidenata.

U tekstu stoji da je obveznik poreza na dohodak građana fizičko lice koje:

  1. na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili
  2. na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Nezavisno od uslova predviđenih u stavu 2. člana 7. ZPDG, rezident Republike je i fizičko lice koje je iz Republike upućeno u drugu državu radi obavljanja poslova u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike, odnosno obavljanja poslova za Republiku u međunarodnim organizacijama, u periodu obavljanja delatnosti u tom ili bilo kom drugom diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike, odnosno međunarodnoj organizaciji.

Ko su subjekti samooporezivanja?

Sve je više profesija koje zarađuju “onlajn”, često u inostranstvu, a žive u Srbiji. U njih spadaju i programeri, veb dizajneri, influenseri na društvenim mrežama… Oni, ali i ostali koji prihoduju iz inostranstva, poput rentijera smeštaja, su takođe poreski obveznici. U našoj zemlji porezi se obračunavaju na:

– prihode koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice, preduzetnik ili preduzetnik paušalac, i to na:

  1. prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;
  2. kamate;
  3. druge prihode;

– prihode koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, po osnovu prihoda od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari.

Obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, dužan je da sâm obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama ovog zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda.

Obavezu obračunavanja i plaćanja poreza, obveznik ima i u slučaju ako porez po odbitku ne obračuna i ne uplati drugi isplatilac, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku. Bitno je i da li su ti prihodi ostvareni iz radnog odnosa ili van njega, kao i da li ti prihodi uključuju doprinose ili ne.

Kako se podnose poreske prijave u svim ovakvim slučajevima i šta bi one sve trebalo da obuhvataju možete pročitati na sajtu Paragraf.rs.

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar