Home VestiIT i nauka Pušten u rad unapređeni sistem za izdavanje eDozvola, uz porast broja izdatih građevinskih dozvola

Pušten u rad unapređeni sistem za izdavanje eDozvola, uz porast broja izdatih građevinskih dozvola

by bifadmin

Za devet meseci ove godine, preko informacionog sistema Centralne evidencije objedinjenih procedura (CEOP) podneto je 103.989 zahteva za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata, za 21,4% više u odnosu na isti period prošle godine i za 26,3% više u poređenju sa istim periodom 2019. godine. Broj izdatih građevinskih dozvola je porastao za 24,2%, u odnosu na 2020. godinu, a za 31% u odnosu na 2019. godinu. Povećan je i broj izdatih rešenja o odobrenju izvođenja radova na adapraciji, rekonstukciji ili dogradnji postojećih objekata i to za čak 31,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Agencija za privredne registre je nedavno pustila u rad novu verziju informacionog sistema, čime je okončan Projekat unapređenja i razvoja softverske aplikacije Centralne evidencije objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola.

Ova nova i unapređena verzija aplikativnog sistema CEOP obezbedila je, pre svega, veći nivo stabilnosti softverske platforme i veliki broj novih funkcionalnosti za sve korisnike sistema, od podnosilaca zahteva za izdavanje eDozvola, investitora, nadležnih organa koji izdaju akta, pa sve do institucija sa javnim ovlašćenjima koje učestvuju u objedinjenoj proceduri izdavanja eDozvola.

Kao jedna od novina koja je znatno unapredila i ubrzala postupak izdavanja eDozvola, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, omogućeno je elektronsko plaćanje taksi i naknada za sprovođenje postupka objedinjene procedure, preko sistema eUprave.

Javni podaci dostupni su putem pretraživača na internet stranici APR

Integracijom sa Adresnim registrom i Katastrom nepokretnosti, Republičkog geodetskog zavoda, omogućeno je automatsko preuzimanje adresnih podataka, kao i validacija brojeva katastarskih parcela. Osim navedenog, omogućeno je automatsko preuzimanje podataka o pravnim licima registrovanim u Agenciji za privredne registre, čime je skraćeno vreme potrebno za unos podataka i obezbeđena njihova tačnost.

Za potrebe Republičkog zavoda za statistiku Srbije, proširen je obim dostupnih podatka o izvedenim građevinskim radovima i izdatim dozvolama i time postignuto bolje praćenje oblasti građevinarstva i sagledavanje strukture investicionih ulaganja, a izradom veb servisa za razmenu podataka, preko Servisne magistrale organa (SMO), omogućen je lakši pristup svim podacima i dokumentima iz aplikativnog sistema CEOP institucijama kojima su ovi podaci potrebni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.

Sa puštanjem u rad unapređene verzije ovog sistema, zainteresovanim građanima je olakšana dostupnost javno objavljenih podataka o postupcima koji se sprovode po zahtevima za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata i odlukama donetim u tim postupcima. Ovi javni podaci dostupni su putem pretraživača na internet stranici APR, uključujući i statističke podatke o donetim odlukama.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar