Home VestiEkonomija Firme zatrpale Arhiv grada

Firme zatrpale Arhiv grada

by bifadmin

Firme koja tokom rada stvaraju dokumentacioni materijal, u obavezi su da do kraja aprila prepis Arhivske knjige dostave nadležnom arhivu. Kompanije sa teritorije Beograda, međutim, to neće moći da učine u propisanom roku. Istorijski arhiv glavnog grada, iz tehničkih razloga, već neko vreme ne može da primi dodatnu dokumentaciju. Obećavaju, međutim, da privredu neće kažnjavati što nije ispunila zakonsku obavezu.

Zakon o arhivskoj građi se primenjuje od 2. februara prošle godine. Obavezao je privredu da dostavlja prepis dokumentacije.

– Taj zakon je napravio dosta problema projektantskim firmama u građevinarstvu – objašnjava Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku. – NJima se udvostručila administracija. Duplikate moraju da šalju u arhive. Ovaj problem pokazuje da digitalizacija ne funkcioniše svuda. Trebalo bi da je moguća elektronska razmena. Zakon nije uzeo u obzir kako funkcionišu institucije koje treba da ga primenjuju, imaju li one tehničkih mogućnosti, prostora, ljudi…
Zakon o arhivskoj građi se primenjuje od 2. februara prošle godine. Obavezao je privredu da dostavlja prepis dokumentacije.

U Istorijskom arhivu Beograda kažu da su bukvalno zatrpani dokumentima. Prepisi stižu u džakovima. Dok se ne obrade dosad pristigli papiri, nove ne mogu da primaju.

– Usled izuzetno velikog broja do sada primljenih zahteva za izdavanje saglasnosti na Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, kao i približavanja zakonskog roka za dostavljanje prepisa arhivske knjige, a iz nepostojanja adekvatnih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, obaveštavamo vas da Istorijski arhiv Beograda nije u mogućnosti da do daljeg prima novu dokumentaciju, na do sada jedini primenjeni način, pisanim putem – stoji na sajtu ove institucije. – U cilju adekvatnog rešavanja ovog problema, u ovom trenutku se u saradnji sa e-upravom radi na uspostavljanju adekvatnog e-servisa kojim će se dokumentacija primati i u elektronskom obliku. Dok svi ne budu u prilici da nam dostave pomenutu dokumentaciju vezanu za Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, Arhiv Beograda, po ovom pitanju, neće sprovoditi kaznene mere navedene Zakonom.

Poslodavci savetuju slanje

Uniji poslodavaca se obraćaju mnoge firme koje bi trebalo da dostave prepis Arhivske knjige. Oni ih savetuju da, ipak, ispoštuju zakonsku obavezu i pošalju redovnom poštom, sa povratnicom, građu nadležnom arhivu.

– Unija poslodavca je ukazivala na nejasnoće ovog zakona još u postupku njegovog donošenja – kažu u ovoj organizaciji. – Upozoravali smo da će doneti nove troškove i procedure. Predložili smo i raspravu na ovu temu na Socio-ekonomskom savetu. Isticali smo i kašnjenje podzakonskih akata.

Izvor: Novosti

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar