Home Promo Kompanija PwC Srbija predstavila je novo rešenje za elektronsko fakturisanje

Kompanija PwC Srbija predstavila je novo rešenje za elektronsko fakturisanje

by bifadmin

Kompanija PwC u Srbiji je uz podršku kancelarije u Mađarskoj, održala radionicu na kojoj je predstavljeno novo rešenje za elektronsko fakturisanje za potrebe usaglašavanja sa zakonskom regulativom.

Radionica je organizovana u formi vebinara i sastojala se iz dva međusobno povezana dela. Tokom prve radionice održane početkom marta 2022. god. učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa demo verzijom rešenja – pregled interfejsa, prikaz izdavanja fakture preko portala, kao i da dobiju informacije o sistemu i metodologiji korišćenoj prilikom njegove izrade.
Na drugoj radionici održanoj krajem marta, učesnici su se upoznali sa segmentom rešenja koji se bavi ulaznim fakturama – kratak vodič o načinu na koji se datoteke preuzimaju, odnosno fakture primaju. Uz to, učesnicima je predstavljen i dodatni modul rešenja koji se odnosi na prihvatanje/odbijanje faktura i automatizaciju postupka koji prethodi knjiženju.

Novi Zakon o elektronskom fakturisanju stupio je na snagu 7. maja 2021. godine. Zakon utvrđuje koji subjekti imaju obavezu izdavanja elektronske fakture, uvodi posebnu obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura, uređuje način korišćenja sistema elektronskih faktura, propisuje instrukcije za postupanje sa elektronskim fakturama, kako se prihvata/odbija elektronska faktura, kao i druga uputstva.

Uvođenje procesa za elektronsko faktrurisanje iziskuje stručno znanje i veštinu da bi se organizacije i njeni procesi i sistemi adekvatno pripremili za elektronsko fakturisanje.

Novo PwC rešenje za elektronsko fakturisanje https://www.pwc.rs/sr/news/novi-zakon-o-elektronskom-fakturisanju.html omogućiće korisnicima da organizuju proces elektronskog fakturisanja na način koji omogućava usaglašenost sa novom zakonskom regulativom. Pored toga, primenom ovog rešenja organizacije će imati mogućnost da smanje troškove koji se odnose na izdavanje, slanje, čuvanje i arhiviranje podataka iz poslovanja.

 

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar