Home Promo Novi četvorogodišnji projekat „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“

Novi četvorogodišnji projekat „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“

by bifadmin

Predstavljanje novog četvorogodišnjeg projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ kojim se pruža finansijska, organizaciona i mentorska podrška civilnom društvu

U okviru predstavljanja projekta, Beogradska otvorena škola, uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, organizuje „EU Resurs centar info dane“, sastanke sa predstavnicima civilnog društva širom Srbije

Novi četvorogodišnji projekat „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ (EURC), koji podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Beogradska otvorena škola za cilj ima da dopre do svih pojedinaca i grupa koje su aktivne u svojim zajednicama, i doprinose pozitivnim društvenim promenama, kao i da ojača njihove kapacitete. U okviru projekta, jedan od fokusa staviće se i na dalje jačanje procesa evropskih integracija kroz stvaranje podsticajnog okruženja za civilno društvo, medije i neformalne grupe.

Projektom će biti obuhvaćene sve teme važne za proces pristupanja Evropskoj Uniji. Transport, urbani razvoj, poljoprivreda, zaštita potrošača, ruralni razvoj, medijska prava i slobode – samo su neke od njih.

„EURC je osmišljen kao mesto podrške za civilno društvo. Predstavnici civilnog društva, između ostalog, nude rešenja, predlažu nove politike, nadziru rad institucija. Oni su predstavnici građana koji su umnogome zainteresovani za reformisanje društva po ugledu na Evropu i projektom težimo ka tome da ih okupimo i dodatno osnažimo“, izjavila je Bojana Džulović, menadžerka projekta EURC za civilno društvo u Srbiji.

Tokom trajanja projekta finansijsku podršku, u kombinaciji sa obukama i mentorstvom, dobiće najmanje 300 organizacija civilnog društva i 280 neformalnih grupa iz svih delova Srbije.
U saradnji sa Beogradskom otvorenom školom projekat, koji će trajati do 31. decembra 2026. godine, sprovode i partneri: Novosadska novinarska škola, Užički centar za prava deteta, ENECA, Mladi poljoprivrednici Srbije, Sigurne staze, Nova planska praksa i Fondacija Fridrih Ebert.

OКUPLJANJA PREDSTAVNIКA CIVILNOG DRUŠTVA

Кako bi predstavnike civilnog sektora upoznala sa projektom i mogućnostima koje EURC donosi, a koje se odnose, pre svega, na program finansijske podrške i jačanja internih kapaciteta kroz treninge i individualna mentorstva, Beogradska otvorena škola u saradnji sa partnerskim organizacijama organizuje „EU Resurs centar info dane“.

Ovi sastanci ujedno su i prilika za prikupljanje dodatnih informacije o potrebama civilnog sektora u različitim regionima u Srbiji, kako bi se aktivnosti i pravci delovanja na projektu prilagodili uočenim potrebama.

Prvi „EU Resurs centar info dan“ biće održan u Užicu, a nakon njega slede sastanci u Nišu, Boru, Jagodini i Novom Sadu. Svi zainteresovani pozvani su da svojim učešćem doprinesu razvoju jakog civilnog društva i saznaju više o mehanizmima podrške u okviru EURC.

 

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar